Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment de Baixa de Comunitats

Procediment que s'utilitzarà per fer baixes del Servei de Comunitats de manera periòdica i per manca d'ús.

PROCEDIMENT DE BAIXA DE LES COMUNITATS PER MANCA D´US

 

Donat que el Servei de Comunitats-UPC s'ofereix en mode autoservei i tot el PDI i PAS vinculat a la UPC podrà crear-ne les que necessiti, s'estableix un procediment periòdic per tal de determinar quines són les comunitats que no s'utilitzen i així poder-les eliminar i així mantenir l'espai del servei el més actualitzat i òptim possible.

Aquest procediment es basarà en l'execució cada 6 mesos de l'obtenció d'informació dels darrers accessos d'escriptura a cada una de les comunitats i amb aquesta informació es farà el següent:

    • Si el nombre de dies des de la darrera escriptura és superior a 6 mesos, es generarà un missatge a les persones que figuren com a propietaris de la comunitat avisant-los de que si en els propers 6 mesos no es detecta activitat es denegarà l'accés a tots els usuaris a la comunitat.

    • Si el nombre de dies des de la darrera escriptura és superior a 12 mesos es generarà un missatge a les persones que figuren com a propietaris de la comunitat avisant de que s'eliminarà l'accés a tots els usuaris a la comunitat i aquesta quedarà marcada com a "inactiva"

    • Les comunitats marcades com a "inactiva" no apareixeran en cap cerca ni en cap llistat, ni els continguts que s'hi hagin generat ni l'activitat. Cap usuari hi podrà accedir. Periòdicament, els responsables del servei procediran a anar-les esborrant.
    • Un propietari d'una comunitat, sempre la pot donar de baixa directament, amb la funció "Esborra" de la pantalla "Les meves comunitats", passant a ser marcada com a "inactiva" amb el mateix funcionament descrit pel procediment de baixa periòdic.

Per qualsevol dubte es podrà contactar amb l'ATIC.