Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació tècnica

Dimensionament del servei

Capacitat màxima de la bústia bàsica 5 GB
Mida màxima del missatge enviat
inclosos fitxers annexat (attachment)
20 MB (veure FAQ)
Nombre màxim de destinataris als que pot enviar
missatges un usuari per dia

Des de correu.upc.edu:      3000 destinataris

 

A través de smtp.upc.edu

(des d'IP de la xarxa UPC): 6000 destinataris

 

A través de smtp.upc.edu

(des d' IP externa):             3000 destinataris

Nombre màxim de destinataris per missatge

Des de https://correu.upc.edu: 200

Dades de configuració del servei

Per configurar l'accés a la bústia a través d'un client de correu us calen les dades següents:

Servidor de correu entrant imap.upc.edu
Protocol de recepció IMAP
Tipus de seguretat SSL
Port d'entrada 993
Servidor de correu sortint smtp.upc.edu
Protocol de sortida TLS (o bé STARTTLS depenent del programa i versió)
Autenticació del servidor de sortida Sí, requereix autenticació
Ports de sortida admesos 465 o 587
Nom d'usuari (entrada i sortida) nom.cognom (el mateix nom d'usuari de la Intranet UPC)
Contrasenya la mateixa de les Intranets UPC

Versions suportades

Les versions suportades depenen del tipus de client que s'utilitzi. El següent quadre les resumeix:

Client web Es pot usar des de qualsevol navegador, en particular: Mozilla Firefox, Intenet Explorer 10 i Google Chrome.
Client de correu Qualsevol client que usi protocol IMAP segur. En particular  Mozilla Thunderbird i Microsoft Outlook des d'un PC o k9mail des d'un mòbil Android.
Client d'agenda Qualsevol client que usi protocol CalDAV. En particular Mozilla Thunderbird i Microsoft Outlook des d'un PC o Samsung Calendar i aCalendar des d'un mòbil Android.

Política de backup

 • Còpia de seguretat diària.
 • Possibilitat de recuperar els missatges de les darreres 4 setmanes.

Implementació del servei

El servei correuUPC es basa en la següent tecnologia de programari lliure:

 • Sistema Operatiu Ubuntu
 • SOGo
  És el programari que proporciona:
  • Agendes i sincronització d'agendes mitjançant el protocol CalDAV.
  • Accés al correu, agenda i contactes a través d'un client web. Usa tecnologia AJAX.
 • Cyrus imap server
  És el programari encarregat de proporcionar l'accés IMAP segur als missatges de les bústies de correu.

Arquitectura del servei

Les infraestructures que proporcionen el servei són les següents:

EquipsDescripcióCaracterístiques tècniquesProgramari instal·lat
Balancejadors

Balancegen les connexions dels serveis de:

 • HTTPS per correu.upc.edu
 • IMAPS per imap.upc.edu
 • SIEVE per imap.upc.edu (filtres de correu)
2 nodes F5 Big-IP 1600
Frontends
Proporcionen accés web a les bústies de correu, filtres de missatges, agenda, tasques i llibreta d'adreces. 4 servidors virtuals amb 4 cpus, 5 GB RAM i 40 GB de disc cadascun.
 • Ubuntu
 • SOGo
 • Apache
 • ImapProxy
BD SOGo Servidor que hostatja la base de dades de l'SOGo (front ends). 1 servidor virtual amb 4 cpu, 7 GB RAM i 30 GB de disc.
 • Ubuntu
 • MySQL Server
Backends 
Aquests servidors contenen:
 • Bústies dels usuaris: la bústia d'un usuari està a un sol back end.
 • Filtres SIEVE dels usuaris: generats des del client Web, es guarden en el corresponent back end. A cada missatge rebut a una bústia se li apliquen els filtres de l'usuari.

3 servidors virtuals amb 4 cpus, 9 GB RAM, 145 GB de disc

 • Ubuntu
 • Cyrus
 • Sendmail
Proxies IMAP i SIEVE Reben les connexions dels serveis IMAP (front end i clients d'escriptori) i SIEVE (front ends) dels usuaris.

4 servidors virtuals amb 1 cpu, 7 GB RAM i 50 GB disc cadascun.

 • Ubuntu
 • Perdition

 

Altres serveis usats per l'entorn de correuUPC:

 • Clúster de virtualització Vmware: clúster amb servidors amb Vmware ESXi
 • Emmagatzematge: dues cabines de disc on la segona conté el mirror dels discs de l'entorn correuUPC configurats a la primera.
 • Servidors backup: EMC Legato per a la gestió de les còpies de seguretat.
 • Servei ldap.upc.edu: per gestionar l'autenticació dels usuaris.
 • Servidor de correu autenticat de la UPC: permet l'enviament de missatges des dels clients de correu IMAP.
 • Servidors del relay de correu de la UPC: 4 servidors usats per enrutar els missatges de correu del domini @upc.edu dins i fora de la Xarxa UPC.
 • Mesures anti spam dels servidors de relay de correu

Esquema del servei

Esquema dels relays i encaminament de missatges

El servei està subdividit en dos sistemes independents:

 • Els relays interns, que reben els missatges generats pels usuaris i sistemes de la UPC, i els distribueixen cap als destinataris (que podran ser de la UPC o externs -internet-)
 • Els relays externs, que reben els missatges provinents d'internet i dirigits cap a usuaris UPC.

Ambdós sistemes tenen com a missió principal lliurar els missatges que reben als servidors que hostatgen les bústies dels destinataris, en el menor temps possible i amb la màxima qualitat

A continuació podeu veure un esquema de l'arquitectura dels relays i del recorregut dels diferents tipus de missatges:

 

 

Relays externs:

 • (1) Els missatges provinents d'usuaris externs son rebuts pels relays externs, que aplicaran les mesures antivirus i antispam.
 • (2) En cas de considerar el missatge com a vàlid, serà lliurat al servidor de correu de la UPC que contingui la bústia de l'usuari destinatari


Relays interns:

 • (3) Els missatges generats pels usuaris UPC es dirigeixen als relays interns, que analitzaran l'adreça del destinatari
 • (4) El missatge es lliura a un servidor de correu de la UPC, si l'adreça del destinatari es correspon a algun domini de la UPC
 • (5) El missatge s'encamina cap al servidor corresponent d'internet, si el destinatari és extern