Vés al contingut (premeu Retorn)

Model econòmic i tarifes

Model econòmic

El model econòmic assumeix que el servei es finança en base a dos instruments:

  1. El pressupost centralitzat, que prové de les partides de l'àrea TIC de la UPC.
  2. El pressupost descentralitzat, que prové de les partides del pressupost UPC gestionades per les unitats acadèmiques, de serveis o del PDI (projectes de transferència i recerca).

D'acord amb això, es reparteixen les diverses despeses d'explotació, amortització i inversió d'aquesta manera:

  • La despesa derivada del hosting de la infraestructura del correuUPC (climatització, electricitat, espai) es cobreixen del pressupost centralitzat.
  • L'administració de la infraestructura va a càrrec del pressupost centralitzat.
  • La inversió en nova infraestructura, va a càrrec del pressupost centralitzat i depen de la disponibilitat del moment.
  • Les ampliacions de bústies van a càrrec del pressupost descentralitzat segons les tarifes detallades en el següent punt.   

Tarifes a parit de 2016:

  • Les unitats poden incrementar la cabuda base d'algunes o totes les seves bústies en la mesura que trobin escaient (sempre que hi hagi disponibilitat) llogant més quàntums al preu que s'estableixi. El lloguer de quàntums és per anys naturals i amb una única factura a la unitat al finalitzar l'any. Els increments es renovaran de manera automàtica excepte que es digui el contrari amb un mes d'antelació.

# quantum Capacitat Import/any

1 5 GB 10,00 €