Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments

Alta d'una bústia

Perfil Esquema
Qui ho pot sol·licitar?
Com ho ha de sol·licitar?
Persona física UPC <id>@upc.edu El propi usuari o bé un usuari autoritzat de la seva unitat de vinculació.

 

 

 

 

 

 

Contactant amb ATIC

 

 

 

Òrgan unipersonal

<carrec>@upc.edu

 

<carrec>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<carrec>@upc.edu

  • Creació automàtica, en crear-se el càrrec o en el nomanament
  • A petició del secretaria general 
  • A petició de la persona nominada 

 

Institucional UPC

<unitat>@upc.edu

 

<servei>.<unitat>@upc.edu o

<unitat>.<servei>

Responsable de la unitat.

Genèriques

UPC

<finalitat>.<unitat>@upc.edu o

<unitat.<finalitat@upc.edu>

Responsable de la unitat

Requereix de signatura de compromís d'ús

Temporal UPC <id>@event.upc.edu

Qualsevol treballador PDI o PAS., ha d'especificar la data de caducitat

Suport tècnic <id>.<servei>@tcn.upc.edu Responsable dels Serveis Informàtics que es designin.

Un cop es fa l'activació de la bústia de correu s'envia un missatge a l'usuari amb la informació sobre com accedir-hi i se li informa que les credencials d'accés són les mateixes que ja tingui per accedir a les intranets de la UPC. Aquest missatge l'envia ATIC a l'adreça personal de l'usuari.

Baixa d'una bústia

La vigència del servei de correu està predefinida segons el tipus de bústia (consulteu el Cicle de vida de cada tipus de bústia).

Un mes abans de ser esborrada la bústia s'enviarà un avís a la mateixa.

El rector i el gerent poden sol·licitar una baixa immediata d'una bústia a ATIC quan les circumstàncies així ho requereixin. En aquest cas no hi haurà avís previ a l'usuari.

Petició d'ampliació de cabuda d'una bústia

Els responsables d'una unitat poden sol·licitar l'ampliació de la cabuda d'una bústia segons les condicions especificades a l'apartat Normativa - Cabuda de la bústia. Han d'adreçar la seva sol·licitud ATIC, indicant:

  • CODI numèric unitat
  • Correu electrònic de l'usuari de la bústia a ampliar
  • Tipus ampliació, puntual (un quàntum per un màxim de 4 setmanes) o permanent
  • Quàntums a ampliar

Anulació quota extra 

Aquells usuaris que hagin sol·licitat un augment permanent de la cabuda d'una bústia i no la vulguin renovar, han de sol·licitar a través d'ATIC el restabliment a la quota original. Aquesta sol·licitud s'ha de fer abans del 30 de novembre de l'any en curs.

En el cas que s'hagi realitzat un augment temporal de la cabuda d'una bústia i es vulgui sol·licitar el restabliment de la quota original abans de termini (4 setmanes) s'ha de sol·licitar també contactant amb ATIC.

Alta d'àlias 

Tipus d'àlias àlias adreça origen adreça destí Com ho ha de sol·licitar?
Esquemes d'adreçament antics <id>@upc.edu adreça amb esquema antic Automàtic en el moment de fer el canvi d'adreçament, o la migració de correu
Adreces Òrgans Unipersonals amb distinció de gènera

femeni@upc.edu

masculí@upc.edu

 

Automàtiques en el moment de crear l'adreça
Adreces sense bústia

finalitat.unitat@upc.edu

Qualsevol adreça UPC

 

Contactant amb ATIC

El cap de la Unitat. En el moment de la sl·licitud ha de signar el docment d'acceptació de l'àlies


Petició migració d'unitats amb servei local de correu al servei correuUPC

Les unitats que gaudien d'un servei de correu local i decideixen integrar-se al servei «CorreuUPC» ho podran fer contactant amb ATIC. Consulteu els criteris amb els quals es realitzarà el canvi.