Vés al contingut (premeu Retorn)

Com configurar filtres de missatges a la vostra bústia de correu web?

Com crear un filtre de correu personalitzat

Podeu crear filtres o regles de correu a la vostra bústia de correuUPC per que apliqui un tractament específic a aquells missatges que compleixin un/s criteris determinats. Per fer-ho accediu a "Correu electrònic" > "Filtres" i premeu sobre "Nova Regla". Haureu d'omplir els camps següents:

 • Nom de la regla: escriviu un nom que us permeti identificar el filtre amb posterioritat
 • Per a cada missatge d'entrada que coincideixi amb: seleccioneu del desplegable el camp que conté els criteri que voleu aplicar, quin tipus de coincidència i per últim escriure al camp en blanc el criteri desitjat. Podeu afegir-ne més d'un i el filtre s'aplicarà si es compleixen tots. Als següents apartats d'aquest document es descriuen els casos concrets per configurar filtres per adreça remitent o contingut.
  Fer això: seleccioneu quina acció voleu que s'executi (moure a una carpeta, eliminar, enviar un missatge...).
 • Desmarqueu la casella " Voleu aturar la comprovació si aquesta regla coincideix? ": si la deixeu marcada només s'aplicarà al primer filtre que compleixi els criteris però no a la resta.

Al final d'aquest document trobareu una descripció detallada de cada camp disponible.

Per últim premeu sobre el botó "Desa" per crear i activar el filtre. S'aplicarà als missatges que arribin a partir de llavors a la bústia que compleixin els criteris indicats.

Filtrar els missatges provinents d'un destinatari concret

Per crear un filtre o regla de correu de forma ràpida que apliqui als missatges d'una adreça de correu concreta només cal obrir un missatge que contingui aquesta adreça, prémer a sobre d'ella i seleccionar "Crear filtre".

 

S'obrirà una formulari on haureu d'indicar quin tractament voleu donar als missatges d'aquest destinatari, com per exemple moure el missatge a una carpeta determinada o bé eliminar-lo:

 • Nom de la regla: escriviu l'adreça que voleu filtrar per poder identificar-la amb posterioritat
 • Fer això: seleccioneu quina acció voleu que s'executi (moure a una carpeta, eliminar, enviar un missatge...).
 • Addicionalment podeu marcar si voleu que el missatge quedi com "Llegit" per exemple marcant la casella corresponent.
 • Desmarqueu la casella " Voleu aturar la comprovació si aquesta regla coincideix? ": si la deixeu marcada només s'aplicarà al primer filtre que compleixi els criteris però no a la resta.

Per últim premeu sobre el botó "Desa" per crear i activar el filtre. A partir de llavors, tots els missatges que arribin a la vostra bústia provinents d'aquest remitent se'ls aplicarà el comportament configurat

Filtrar els missatges amb un contingut concret

Podeu crear filtres per aplicar un tractament concret a aquells missatges que continguin un contingut concret. Per fer-ho accediu a "Correu electrònic" > "Filtres" i premeu sobre "Nova Regla":

 • Nom de la regla: introduïu un nom que us permeti identificar el filtre
 • Per a cada missatge d'entrada que coincideixi amb: seleccioneu del desplegable el camp que conté el text que voleu filtrar. Per exemple el camp "Assumpte" o el camp "Cos" i a continuació quin tipus de coincidència s'ha d'aplicar ("Conté" si es tracta de part de l'assumpte o cos, "És" si ha de ser coincidència exacta, "Comença per" si introduïm el principi de l'assumpte per exemple o "Acaba per". Per últim escriure al camp en blanc heu d'escriure el text concret que identifica a aquests missatges. 
  Podeu afegir més d'un criteri seleccionant un nou camp. Per defecte, el filtre s'aplicarà només si es compleixen tots els criteris introduïts. Per tal que s'apliqui tant si es compleix un com un altre criteri marqueu la casella "Qualsevol dels següents".
 • Fer això: seleccioneu quina acció voleu que s'executi. Podeu indicar aquí si voleu que el missatge es mogui a una carpeta, que s'elimini directament, que es reenviï a una altra adreça...).
 • Desmarqueu la casella " Voleu aturar la comprovació si aquesta regla coincideix? ": si la deixeu marcada només s'aplicarà al primer filtre que compleixi els criteris però no a la resta.

 

Per últim premeu sobre el botó "Desa" per crear i activar el filtre. S'aplicarà als missatges que arribin a partir de llavors a la bústia.

Filtres preconfigurats

La bústia de correuUPC disposa d'una sèrie de filtres de correu preconfigurats:

 • Llista blanca: La llista blanca és un llistat d'adreces (legítimes) de les quals sempre desitja poder veure els missatges a la safata d'Entrada. Cada adreça ha d'incloure's en una línia distinta.
 • Absència: Permet definir una resposta automàtiques a la gent que us enviï correu entre unes dates determinades. Consulteu a aquesta FAQ com configurar-lo.
 • Llista Negra: La llista negra és un llistat d'adreces de les quals no desitja veure missatges en la safata d'Entrada. Consulteu a aquesta FAQ com configurar-lo.
 • Filtres de correu brossa: el correu de la UPC executa les mesures de control anti-spam directament als servidors de relay de correu extern de la UPC, no a les bústies, per tant aquest filtre està desactivat ja que no aplica en el nostre cas.
 • Reenviar: Permet reenviar de forma automàtica tot el seu correu entrant a una sèrie d'adreces de correu electrònic. Consulteu a aquesta FAQ com configurar-lo.

Activar / Desactivar un filtre de correu

Des de la vista de "Correu" > "Filtres" podeu desactivar o tornar a activar un filtre en qualsevol moment. Si té un signe de validació al costat "√" significa que aquell filtre s'està aplicant per aquella bústia. Si té un signe de creu "X" al costat significa que està desactivada.

Per desactivar o activar un filtre un filtre heu de prémer a sobre d'aquesta icona.

Si voleu eliminar un filtre premeu sobre la icona de "paperera" al costat del filtre.

 

 

Nota: els filtres creats al client web s'apliquen a la vostra bústia independentment de si accediu també per altres canals (client d'escriptori, dispositiu mòbil...). Si teniu configurats filtres a un client d'escriptori (per exemple Thunderbird) aquests només s'apliquen quan accediu al programa.

Descripció detallada dels camps disponibles als filtres de correu

Quan es creen filtres des del client web disposeu de varis camps per poder introduir criteris per identificar els missatges que vulgueu filtrar.

A continuació es mostren quins són tots els camps disponibles amb els quals podeu configurar filtres de correu des del client web:

 • Per a: Cerca el criteri introduït entre les adreces del camp Destinatari
 • Assumpte:  Cerca el criteri introduït entre el text del camp Assumpte
 • Remitent:  Només aplica a missatges enviats a llistes de distribució. Cerca el criteri introduït al camp Sender del missatge, aquest camp apareix només en missatges enviats a través de llistes de correu i indica l'adreça del sistema de llistes a través de la qual s'ha distribuït el missatge (l'adreça de la  llista apareix al camp Sender i és diferent del camp De que indica l'adreça de la persona que ha enviat el missatge). Per exemple en el cas de les llistes @llistes.upc.edu l'adreça tindria el format [nomllista]-request@llistes.upc.edu.
 • De:  Cerca el criteri introduït als remitents principals dels missatges, al camp De (From). Aplica tant si els remitents són bústies individuals com si són llistes de distribució de correu.
 • a/c:  Cerca el criteri introduït entre les adreces en còpia visible dels missatges, al camp a/c
 • c/o:  cerca el criteri introduït entre les adreces en còpia oculta dels missatges, al camp c/o
 • Reenviat des de:  Per missatges que han estat reenviats, aquest valor cerca entre les adreces del camp "De:" del missatge reenviat.
 • Reenviat a:  Per missatges que hem  reenviat, aquest valor cerca el criteri introduït entre les adreces del camp "Per a:" d'un missatge que hem reenviat.
 • List-ID:  Només aplica a missatges que s'han enviat a una llista de distribució, cerca el criteri a la identificació de la llista de distribució mitjançant la qual es va distribuir el missatge.
 • Rebut: cerca el criteri introduït en el nom del servidor a través del qual es va enviar el missatge.
 • X-Spam-Level: aquest camp només existeix en aquells missatges que als sistemes anti-spam dels servidors de correu han assolit una puntuació de 1 o més. Aquest camp mostra la puntuació com una sèrie d'asteriscs. Per exemple, un missatge que hagi estat marcat amb un 4,7 en la puntuació de spam, es mostraria com **** .
 • X-Spam-Score: aquest camp només existeix en aquells missatges que als sistemes anti-spam dels servidors de correu han assolit una puntuació de 1 o més. Aquest camp mostra la puntuació numèrica assolida. Un missatge que assoleixi una puntuació entre < 5 no és spam, > 5 té probabilitat de ser-ho i > 15 es considera directament spam.
 • X-Spam-Status:  Aquest camp només existeix en aquells missatges que als sistemes anti-spam dels servidors de correu han assolit una puntuació de 1 o més. Aquest camp  no és el més adient per configurar filtres de correu ja que conté informació molt heterogènia.
 • X-Priority: si el client de correu fet servir per enviar un missatge admet l'etiqueta de prioritat (la majoria de clients de correu l'accepten), permet afegir un camp a les capçaleres del missatge on '1' significa prioritat Alta i '5' la més baixa.
 • Destí /A, a/c, c/o, etc.):  Cerca el criteri introduït entre les adreces introduïdes a qualsevol dels camps de destinataris del missatge, en concret als camps "Per a", "a/c", "c/o" o "Reenviat a".
 • Origen (De, Respondre a, etc.): Cerca el criteri introduït entre les adreces introduïdes a qualsevol dels camps de remitents del missatge, en concret als camps "De", "Remitent", "Respost a" o "Reenviat des de"
 • Participant (De, A, etc.): Cerca el criteri introduït entre les adreces introduïdes a qualsevol dels camps de destinataris o remitents del missatge, en concret als camps "Per a", "a/c", "c/o", "Reenviat a", "De", "Remitent", "Respost a" o "Reenviat des de".
 • Mida: cerca el valor numèric introduït referenciat en KBs
 • Cos: Cerca el criteri introduït entre el text del camp Cos del missatge

 

Les accions que es poden definir per als missatges que compleixin les condicions indicades són les següents:

 • Deixar a la meva bústia d'entrada: El missatge es guardarà a la bústia a la seva safata d'entrada. És l'opció per omissió.
 • Deixar a la carpeta: El missatge s'emmagatzemarà a la carpeta indicada.
 • Eliminar completament el missatge: S'eliminarà silenciosament el missatge. Ni vostè ni el remitent rebran notificació alguna que ha succeït.
 • Redirigir cap a: El missatge es reenviarà a l'adreça especificada. No es conservarà cap còpia del missatge al seu compte.
 • Deixar a la meva bústia d'entrada i redireccionar a: El missatge s'enviarà a l'adreça especificada i es conservarà una còpia a la safata d'entrada.
 • Deixar a la meva bústia d'entrada i copiar a:  El missatge s'enviarà a l'adreça especificada i es conservarà una còpia a la safata d'entrada. 
 • Rebutjar amb motiu: El missatge original s'eliminarà i s'enviarà un missatge nou al remitent amb el text que indiqui.
 • Només marcar el missatge: pot indicar que es marqui un missatge amb un o més dels marcadors IMAP. Els valors possibles són: Llegit, Important, Respost i Eliminat.