Vés al contingut (premeu Retorn)

Accions a realitzar per l'actualització de l'agenda i les llibretes d'adreces

Accions de l'actualització

Revisa a continuació si cal que facis algun canvi segons les funcionalitats que fas servir:

- Si tenies l'agenda i/o els contactes sincronitzats amb un client d'escriptori o dispositiu mòbil

Hauràs de modificar la configuració. Per fer-ho consulta aquests documents:

- Si tenies alguna agenda o llibreta d'adreces compartida amb altres usuaris

El traspàs automàtic de les agendes i llibretes d'adreces no conserva les opcions de compartició que tenies. Al missatge que rebis informant del resultat de la migració t'indicarà si tenies alguna agenda compartida i amb qui.

Hauràs de tornar a donar permisos a l'agenda des del nou portal web de https://correuv2.upc.edu

Per fer-ho consulta aquesta FAQ:

- Si fas servir el client web (correu.upc.edu) 

Consulta aquest enllaç

Aspectes a tenir en compte sobre la nova versió de correuUPC v2: 

  • Quan modifiques un esdeveniment de l'agenda només es notifica a les persones convocades si es modifica la data. Si només es modifica la descripció o el títol no s'envia cap avís.
  • Per convocar a una llista de persones l'has de definir primer a la llibreta d'adreces personal per que et consti la llista d'assistents i cadascun rebi una convocatòria individual. No es poden convocar assistents a un esdeveniment mitjançant llistes de distribució.
  • Si modifiques un esdeveniment repetitiu a l'agenda no tens l'opció de modificar únicament els esdeveniments futurs. Només pots modificar-los tots o bé només la repetició concreta. Si no vols que els canvis s'apliquin als esdeveniemtns passats has de fixar la data de fi de l'esdeveniment per finalitzar-lo i crear un de nou amb la modificació.

Problemes coneguts

Pots consultar els problemes coneguts del nou correuV2 en aquest enllaç.