Comparteix:

12/06/24 Finalitzada la migració de tots els GenNews

Deixa d'estar actiu el servidor temporal nouportal.gennews.upc.edu i, a partir d'avui, s'ha de fer servir el portal habitual

portal.gennews.upc.edu.