Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Mercat de Treballs de Fi d'Estudis / Documentació / Manual d'administració

Manual d'administració

Introducció

El que anomenem Mercat de Treballs de Final d’Estudis és l’eina que permet exposar la relació i detalls de tots els treballs que hi ha en “oferta” a cada una de les titulacions per tal de que els estudiants puguin conèixer-los i escollir el que més els encaixi. D’aquesta manera és gestiona la tria i selecció del treball i el contacte amb el director del mateix. El procés que contempla aquesta eina de “Mercat” acaba amb la inscripció/matrícula a Prisma d’aquest estudiant i treball.

A continuació en aquest manual s’expliquen el elements més importants a tenir en compte de cara a les persones que gestionaran aquesta plataforma.

1. Qui pot sol·licitar un Mercat de TFE?

Aquesta eina està orientada a les escoles que ja disposen d’un Genweb UPC i qualsevol persona vinculada a la direcció acadèmica de les escoles podrà sol·licitar-lo.

2. Permisos i rols

Després de la instal·lació del mòdul al Genweb de l’escola en qüestió, caldrà sol·licitar l'assignació dels diferents rols disponibles per l'ús d’aquesta aplicació als diferents usuaris, aquests hauran de ser assignats a partir de grups de la identitat de la UPC (cal sol·licitar-los a l’ATIC, com qualsevol altre cas, per exemple per assignar permisos al Genweb

2.1. Gestor del TFE (TFE Manager)

Usuaris que gestionen el mercat i tenen el rol de revisor, comprova que les ofertes són correctes abans de publicar-les. 

Pot fer ús de les diferents utilitats de gestió.

2.2. Professors (TFE Teacher)

Usuaris que creen les diferents ofertes del mercat i gestionen les sol·licituds fetes per els estudiants de les seves ofertes.

2.3. Estudiants (TFE Student)

Usuaris que podran sol·licitar les ofertes de treballs

3. Configuració del Mercat

Per el funcionament de l’aplicació a més de l’assignació dels diferent rols dels usuaris caldrà fer unes configuracions, aquestes configuracions están disponibles pels usuaris amb els següents rols:

 • Gestor
 • WebMaster
 • TFE Manager

Per poder accedir a aquestes configuracions cal anar a l’enllaç de Mercat de TFE dintre del menú de Configuració en el menú superior negre.

3.1. Configuració

 • Codi del centre

 • Nom del centre

 • Estat de revisió actiu: Al activar aquesta opció les ofertes pasan a un estat de revisió abans de ser publicades, en aquest cas els usuaris amb rol de Gestor del TFE seran els que publicarán les ofertes una vegada revisades, els professors seguiran creant les ofertes i les pasarán a un estat de revisió després de ser revisades per ells, en cas de no estar habilitat una vegada el professor a revisat la seva oferta la podrá publicar directament.

 • Tipus d'inscripció: Pot ser tant de tipus Inscripció o Registre, valor per a PRISMA.

3.2. Titulacions

A partir de la taula cal afegir cada titulació amb les següents dades:


 • Codi PRISMA

 • Tipus de programa: Els valors valors són MA (Máster) o GR (Grau)

 • Codi MEC: El valor ha de ser únic, no es pot repetir per el correcte funcionament de l’aplicació

 • Any del pla

 • Titulacions ES: Nom en castellà

 • Titulacions CA: Nom en català

 • Titulacions EN: Nom en anglès

 

Aquestes dades també es poder carregar a partir d’un fitxer css, trobareu el enllaç per fer la càrrega en la descripció del camp de la taula, el format vàlid és el següent:

 

"CODI_CENTRE","CODI_PRISMA","TIPUS_PROGRAMA","CODI_MEC","ANY_PLA","TITULACIO_ES","TIPUS_PROGRAMA_1","TITULACIO_CA","TIPUS_PROGRAMA_2","TITULACIO_EN"

"200",656,"GR","2500496",2009,"GRADO EN MATEMÁTICAS","GR","GRAU EN MATEMÀTIQUES","GR","BACHELOR'S DEGREE IN MATHEMATICS"

"200",728,"MA","4312408",2010,"MÁSTER UNIVERSITARIO EN MATEMÁTICA AVANZADA E INGENIERÍA MATEMÁTICA","MA","MÀSTER UNIVERSITARI EN MATEMÀTICA AVANÇADA I ENGINYERIA MATEMÀTICA","MA","MASTER'S DEGREE IN ADVANCED MATHEMATICS AND MATHEMATICAL ENGINEERING"

"200",955,"MA","4313944",2013,"MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA","MA","MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA","MA","MASTER'S DEGREE IN STATISTICS AND OPERATIONS RESEARCH" 

3.3. Ofertes

 • Mesos fins a la caducitat: Durada en estaran publicades i quan s’assoleixi caducaran automàticament, desapareixent de la publicació (no s’esborren).

 • Veure nombre d'estudiants: Al marcar aquesta opció és veurà el nombre d’estudiants que pot tenir una oferta, aquest camp realment no fa cap tipus de control, només es informatiu.

 • Nombre d'ofertes creades: Desde l’enllaç que hi ha en la descripció d’aquest camp podem eliminar aquest nombre, cal tenir cura amb això ja que aquest valor es el que s’utilitza per calcular els codi de les ofertes, en cas d'utilitzar-ho s’haurà d’eliminar les ofertes creades. Només és útil per fer proves a l’inici i fer neteja.

 • Importa ofertes: A partir de l’enllaç de la descripció d’aquest camp poden fer una càrrega de ofertes de treballs per si ja existís una llista d’ofertes creada en la unitat, amb un altre sistema, poder-les importar. S’ha de fer a partir d’un fitxer csv, el format haurà de ser el següent:


titol,descripcio,tematica,tipus_oferta,tipus_graus,graus,paraules_clau,professor,tipus_codirector,codirector,num_estudiants,carrega_de_treball,objectius,caracteristiques,requisits,idiomes_de_treball,modalitat,empresa,beca,confidencial,tematica_ambiental,ambit_cooperacio

"Títol de la oferta","Descripció de la oferta","Temàtica","TFG,","1112,1137","oferta UPC,oferta UPC  2","nom.cognomprofessor","UPC",'nom.cognomcodirector',0,"Carrega de treball","Objectius","Caracteristiques","Acabar el projecte","CA,ES","Univesitat","",True,False,False,False


{

    'titol': '',                    

    'descripcio': '',               

    'tematica': '',                 

    'tipus_oferta': '',

    'tipus_graus': [],              

    'graus': [],                    

    'paraules_clau': [],            

    'professor': '',                

    'tipus_codirector': ''

    'codirector': '',               

    'num_estudiants': 1,            

    'carrega_de_treball': '',       

    'objectius': '',                

    'caracteristiques': '',         

    'requisits': '',                

    'idiomes_de_treball': [],       

    'modalitat': '',                

    'empresa': '',                  

    'beca': False,                  

    'confidencial': False,          

    'tematica_ambiental': False,    

    'ambit_cooperacio': False,

}


# String

# String

# String

# String ['Study', 'Project', 'Design, 'Others']

# Array ['TFG', 'TFM']

# Array - Codi MEC de graus ja carregats

# Array

# String - nom.cognom

# String ['UPC', 'External']

# String - nom.cognom si UPC, si External Nom Cognom

# Int - Del 0 al 10

# String

# String

# String

# String

# Array ['CA', 'ES', 'EN', 'FR']

# String ['Empresa', 'Univesitat']

# String - Omplir si modalitat es igual a 'Empresa'

# Boolean

# Boolean

# Boolean

# Boolean

3.4. Classificacions

 • Temàtiques principals dels TFE's: Llista de temàtiques disponibles per classificar les ofertes i fer-ne cerques

 • Llistat de paraules clau: Llista de paraules clau disponibles per classificar les ofertes i fer-ne cerques

 • Idiomes d'elaboració del treball: Llista d’idiomes disponibles per classificar les ofertes i fer-ne cerques

4. Utilitats del Mercat TFE

Per facilitar alguns procediments és facilita al usuaris certes accions. Per accedir a aquestes utilitats cal anar a l’enllaç de Eines del TFE dintre del menú de Configuració en el menú superior negre i tenir algun dels següents rols assignats:


 • Gestor

 • WebMaster

 • TFE Manager

 • TFE Teacher


Certes utilitats están deshabilitades als Professors.

4.1. Copiar oferta

Serveix per copiar una oferta amb totes les seves dades, però sense les sol·licituds que aquesta tingui, la copia tindrà el mateix nom pero amb un “Copy of “ davant del nom, una vegada feta la copia aquest en redirigeix directament a la utilitat de renombrar per modificar-li el nom. Els professors només poden copiar les seves ofertes.

4.2. Renombrar oferta

Serveix per renombrar una oferta incluida la informació del títol guardada en les sol·licituds que aquesta pugui tenir. Els professors només poden copiar les seves ofertes.

4.3. Eliminar oferta

Serveix per eliminar una oferta, tan el el Gestor com el Gestor del TFE poden eliminar qualsevol oferta, en canvi els professors només poden eliminar aquelles ofertes seves que no tinguin cap solicitud.

4.4. Estadístiques (no disponible als professors)

Serveix per veure quantes ofertes hi ha per cada titulació i en quin estat.

4.5. Descàrregar CSV (no disponible als professors)

Serveix per exportar totes les ofertes o totes les sol licituds en format csv.

4.6. Extra: Accés més ràpid al Mercat

Al accedir a la llista d’utilitats es pot veure l’enllaç de tots els mercats en la part de damunt d’aquesta llista.

5. Continguts

L’aplicació és compon de 3 tipus de contingut diferents però relacionats.

5.1. Mercat

Tot i que el Mercat d’una escola ja s’entrega creat i configurat, existeix la possibilitat de crear-ne dins de qualsevol carpeta per els usuaris amb rol de Gestor del TFE, en aquest s'emmagatzemen totes les ofertes i sol·licituds.

Al accedir al mercat podrem veure un cercador d'ofertes i les seves sol·licituds.

Per defecte els professors poden veure les seves ofertes.

Els estudiants poden veure d’amunt d’aquest cercador les seves sol·licituds.