Comparteix:

15-09-2023 - Entorns SAP EcoFIN: Intervenció per manteniment

El proper divendres dia 15-09-2023 es durà a terme la següent intervenció per manteniment:

  • Serveis afectats:

    Entorn d'explotació de l'aplicació SAP EcoFIN
    Aplicació SIGRIS
    Extranet de consulta de la informació econòmica pels proveïdors UPC
    gRDI: Gestor de projectes RDI
    gRDI: Gestor de projectes RDI (PRE)
    Intranet del Servei d´Economia per a la gestió dels proveïdors UPC
    Serveis SOA de FICO
    Tramitació projectes CTT (PRO)
    Tramitació viatges CTT (PRO)

  • Inici: 15-09-2023 15:00 hores

  • Restabliment del servei: 20-09-2023 08:00 hores

Durant aquest període, el servei estarà inaccessible.