Vés al contingut (premeu Retorn)

Com disposar d'una línia mòbil corporativa

 

Per disposar d'un mòbil corporatiu amb alta de línia, cal que us adreceu al centre d'Atenció TIC -ATIC i sol·liciteu el terminal i la línia.

La sol·licitud d’una nova línia ha de comptar amb l’aprovació prèvia de qui serà el responsable del finançament de les despeses associades.

El model de terminal sense cost que s’assignarà a la línia, es correspondrà amb el del Perfil sol·licitat. Si es dona el cas que l’usuari necessita un terminal superior al que correspon a aquell perfil, serà l’usuari qui assumirà la diferència de cost.

A la sol·licitud de l'alta de línia corporativa cal que especifiqueu/adjunteu:

1.- El Perfil o tarifa que millor s'ajusta a les necessitats. La informació dels perfils disponibles la podeu trobar a l'apartat Perfils de les línies.

2.- El model de terminal escollit, tenint en compte que els terminals sense cost són els indicats en l'apartat Perfils de les línies i que, en el cas de necessitar un terminal de característiques superiors, s'ha d'assumir el sobrecost. Els models de terminals  poden canviar segons disponibilitat i/o condicions econòmiques.

3.- El vistiplau de l'administració o de la direcció de la unitat a la qual s'associaran els costos corresponents a la línia.

Un cop rebuda la sol·licitud, ATIC procedeix a la tramitació i us contactarà oportunament, ja sigui per notificar-vos la resolució de la petició, o bé per sol·licitar-vos informació addicional.