Vés al contingut (premeu Retorn)

Normativa

Normativa Tempus

 

Bosses d'hores
  • Acord per a la determinació de les hores del Programa per al desenvolupament professional del PAS al 2017
2016
  • Acord per a la determinació de les hores del Programa de promoció de la salut al 2017
2016
2015
2015
Calendari laboral 2015
  • Acord en relació als tancaments per motius d'estalvi energètic 2016-2017
2015
Conciliació
  • Acord d'unificació de la normativa sobre permisos en matèria de conciliació de la vida personal, laboral i familiar per al personal al servei de les universitats públiques
2008
  • Acord sobre l'aplicació a la UPC de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral
2007
Indisposició
  • Acord sobre criteris d'aplicació de l'acord sobre els dies d'absència per motius de salut de la mesa d'universitats de 28 d'octubre de 2013
2014
  • Acord sobre els dies d'absència per motius de salut. Mesa d'Universitats, 28 d'octubre de 2013. Ratificat per la part pública i la social l'11 de novembre de 2013
2013
Jornada i horaris
  • Acord entre la Gerència i la Junta i Comitè d'empresa del PAS en matèria de jornada i horaris
2013
Permisos
  • Acord de data  19 de juliol de 2013, pel qual s'aproven els criteris d'interpretació de l'article 48 lletra f de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic
2013