Vés al contingut (premeu Retorn)

Consultes

Com es consulten llocs de treball i persones per la unitat, per adscripció del PDI, per vinculació del PDI i per la UTG que dóna servei.

Al bloc de Consulta, tenim les següents opcions:

A les finestres de consulta i cerca de dades apareix una primera finestra de selecció, que permet seleccionar entre les unitats que tenen llocs de treball assignats.

En primer lloc, es troba un àrea de cerca formada pels següents camps:

 • Codi: Codi numèric de la unitat a cercar.
 • Descripció: Denominació de la unitat a cercar.

 

Tots els camps de cerca són opcionals. Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó Cerca. En cas de voler inicialitzar els selectors, deixant sense efecte el filtre sobre la llista d'unitats, cal prémer el botó Inicialitza.

A la taula de selecció es mostraran totes les unitats que tenen llocs assignats. 

 

Consulta per la unitat

Aquesta finestra permet al gestor consultar informació dels llocs de treball i dels ocupants adscrits a les diferents unitats. Només apareixen unitats que tenen llocs de treball adscrits.

Si l’usuari és gestor de la unitat seleccionada accedeix a informació més àmplia sobre els llocs de treball adscrits a aquesta unitat i els ocupants del mateixos, en canvi, si no és gestor de la unitat seleccionada, la informació mostrada és més genèrica.

 

En cas de clicar sobre la fila de la unitat a consultar desitjada es mostra la finestra Detall unitat, amb dades pròpies de la unitat, així com dels llocs de treball i dels ocupants adscrits:

consulta_unitats_no_gestor.jpg

Aquesta finestra permet a l’usuari consultar informació pròpia de la unitat seleccionada, així com dels llocs de treball i dels ocupants adscrits.

Si en el moment de consultar la informació de la unitat hi hà a la mateixa personas en situació de baixa (per exemple per malaltia) i l'usuari connectat és gestor de la unitat, es veurà aquest botó per consultar la llista de baixes:

Si es aquest cas, fent click a aquest botó s'obrirà una nova finestra amb la llista de baixes:

Podem tornar a la fitxa del la unitat fent clic al botó "Tornar"

Al detall de la unitat, es mostra la següent informació.

En primer lloc, es mostra la descripció de la unitat seleccionada, així com dades pròpies de la unitat:

 • Adreça: Campus, edifici, domicili, codi postal i població de la unitat seleccionada.
 • Telèfon: Telèfon de la unitat seleccionada.
 • Fax: Fax de la unitat seleccionada.
 • Web: Lloc web de la unitat seleccionada.
 • Adreça de correu: Adreça de correu electrònic de la unitat seleccionada. 

A continuació es mostra el nombre de llocs de treball PDI i PAS catalogats i no catalogats. 

Seguidament, si la unitat seleccionada és una UTG es mostra el següent botó, que permet veure les persones a les quals aquesta UTG dóna servei:

A continuació, si la unitat seleccionada té assignats càrrecs ocupats, es mostra una taula amb els càrrecs i els seus ocupants. En cas de clicar sobre el nom del càrrec ocupat, s’accedeix a la finestra Càrrec, amb dades pròpies del càrrec, així com del seu ocupant. En cas de clicar sobre el nom de l’ocupant, s’accedeix a la finestra Dades ocupant, amb dades pròpies de l’ocupant.

Finalment, a aquesta finestra es mostren dades dels llocs de treball i els seus ocupants adscrits a la unitat seleccionada, amb el següent ordre i classificació: 

 • PDI:
  • Catalogat
  • No catalogat 
 • PAS:
  • Catalogat
  • No catalogat 
 • Becaris grau/màster 


La informació mostrada a continuació depèn de si l’usuari és gestor o no de la unitat seleccionada.


En cas que l'usuari connectat no sigui gestor de la unitat seleccionada, es poden veure els següents camps: 

 • Nom del lloc: Codi numèric i denominació del lloc de treball.
 • Ocupant: Cognoms i nom de l’ocupant del lloc de treball, en cas de no ser un lloc vacant. És un enllaç a la finestra Dades ocupant, amb dades pròpies de l’ocupant.

dades_ocupant_no_gestor.jpg

En cas que l'usuari connectat sigui gestor de la unitat seleccionada, la pantalla amb la llista de llocs de treball  serà així:

consulta_unitat_gestor.jpg

 

Es poden veure els següents camps: 

 • Nom del lloc: Codi numèric i denominació del lloc de treball. És un enllaç a la finestra Lloc de treball, amb dades pròpies del lloc de treball.
 • Grup: Grup de classificació del lloc de treball. Pot ser un o estar obert a dos grups diferents.
 • Nivell: Nivell del complement de destinació del lloc de treball.
 • Ocupant: Cognoms i nom de l’ocupant del lloc de treball, en cas de no ser un lloc vacant. És un enllaç a la finestra Dades ocupant, amb dades pròpies de l’ocupant.

En aquest cas, podem veure dades detallades de cadascun dels llocs de treball:

consulta_lloc.jpg

i si fem clic al botó Dades ocupant, podem veure dades detallades de la persona (aixó també ho podem fer des de la llista de places). Com es pot veure, es mostren més dades que en cas que l'usuari connectat no sigui gestor de la unitat a la que pertany la persona:

 

dades_ocupant_gestor.jpg

Consulta per adscripció del PDI

Aquesta finestra permet al gestor consultar el personal PDI adscrit a una unitat, obtenint les dades classificades per unitats de vinculació. Només es mostren unitats que tenen llocs de treball PDI adscrits.

adscripcio_PDI_llista_unitats.jpg

 

Com s'ha comentat, un cop seleccionada la unitat d'adscripció, el personal es classifica per unitats de vinculació:

 

Podem veure els detalls de les adscripcions del departament fent clic a la .

Si no som gestor del departament, podem veure el següent detall de l'ocupant:

adscripcio_PDI_dades_ocupant_no_gestor.jpg

 

I si som gestor del departament, podem veure més detalls, així com accedir a dades pròpies del lloc de treball ocupat:

adscripcio_PDI_dades_ocupant_gestor.jpg

Consulta per vinculació del PDI

Aquesta finestra permet al gestor consultar el personal PDI vinculat a una unitat, obtenint les dades classificades per unitats d'adscripció. Només es mostren unitats que tenen llocs de treball PDI vinculats.

vinculacio_PDI_llista_unitats.jpg

 

Com s'ha comentat, un cop seleccionada la unitat de vinculació, el personal es classifica per unitats d'adscripció:

 

Podem veure els detalls de les vinculacions del departament fent clic a la .

Si no som gestor del departament, podem veure el següent detall de l'ocupant:

adscripcio_PDI_dades_ocupant_no_gestor.jpg

I si som gestor del departament, podem veure més detalls, així com accedir a dades pròpies del lloc de treball ocupat:

adscripcio_PDI_dades_ocupant_gestor.jpg

 

Consulta per la UTG que dóna servei

Aquesta opció permet consultar el personal al que dóna servei cadascuna de les UTG's:

 • Personal de departaments amb la seu a l'àmbit de la UTG
 • Personal de departaments que no tenen la seu a l'àmbit de la UTG però tenen el seu lloc de treball a l'àmbit de la UTG

Les persones apareixen classificades per unitat d'adscripció.

 

Com s'ha comentat, un cop seleccionada la UTG, el personal es classifica per unitats d'adscripció:

 

Podem veure els detalls de les persones a les quals dóna servei la UTG fent clic a la .

Si no som gestor de la UTG, podem veure el següent detall de l'ocupant:

adscripcio_PDI_dades_ocupant_no_gestor.jpg

 

I si som gestor de la UTG, podem veure més detalls, així com accedir a dades pròpies del lloc de treball ocupat:

adscripcio_PDI_dades_ocupant_gestor.jpg