Vés al contingut (premeu Retorn)

Dades estadístiques

Com s'obtenen dades estadístiques de dotacions PDI (llocs catalogats), àmbits PAS (llocs catalogats), famílies PAS (llocs catalogats) i cossos/categories PAS (llocs catalogats ocupats).

Al bloc de Dades estadístiques, tenim les següents opcions:

Dotacions PDI (catalogats)

Aquesta finestra permet al gestor consultar de manera gràfica les dotacions de llocs de treball PDI catalogats de les diferents unitats. 

En primer lloc, es troba un àrea de selecció on apareixen les unitats que tenen llocs de treball PDI catalogats adscrits. Per defecte, apareix seleccionada l’opció de “Totes les unitats”, així com el gràfic mostrat inicialment correspon a “Totes les unitats”. Clicant sobre el botó "Veure" s’actualitza el gràfic mostrat a la finestra, corresponent a la unitat seleccionada.

A continuació es troba un gràfic on s’indica la unitat seleccionada, i el nombre de llocs de treball PDI catalogats de cada tipus, així com el percentatge respecte al nombre total de llocs de treball PDI catalogats adscrits a la unitat seleccionada.

Finalment es mostra el nombre de llocs de treball PDI catalogats adscrits a la unitat seleccionada.

dades_estadistiques_dotacions_PDI_catalogats.jpg

Àmbits PAS (catalogats)

Aquesta finestra permet al gestor consultar de manera gràfica els àmbits dels llocs de treball PAS catalogats de les diferents unitats.

En primer lloc, es troba un àrea de selecció on apareixen les unitats que tenen llocs de treball PAS catalogats adscrits. Per defecte, apareix seleccionada l’opció de “Totes les unitats”, així com el gràfic mostrat inicialment correspon a “Totes les unitats”. Clicant sobre el botó "Veure" s’actualitza el gràfic mostrat a la finestra, corresponent a la unitat seleccionada.

A continuació es troba un gràfic on s’indica la unitat seleccionada, i el nombre de llocs de treball PAS catalogats de cada àmbit, així com el percentatge respecte al nombre total de llocs de treball PAS catalogats adscrits a la unitat seleccionada.

Finalment es mostra el nombre de llocs de treball PAS catalogats adscrits a la unitat seleccionada.

dades_estadistiques_ambits_PAS_catalogats.jpg

 

Famílies PAS (catalogats)

Aquesta finestra permet al gestor consultar de manera gràfica les famílies dels llocs de treball PAS catalogats de les diferents unitats.

En primer lloc, es troba un àrea de selecció on apareixen les unitats que tenen llocs de treball PAS catalogats adscrits. Per defecte, apareix seleccionada l’opció de “Totes les unitats”, així com el gràfic mostrat inicialment correspon a “Totes les unitats”. Clicant sobre el botó "Veure" s’actualitza el gràfic mostrat a la finestra, corresponent a la unitat seleccionada.

A continuació es troba un gràfic on s’indica la unitat seleccionada, i el nombre de llocs de treball PAS catalogats de cada família, així com el percentatge respecte al nombre total de llocs de treball PAS catalogats adscrits a la unitat seleccionada.

Finalment es mostra el nombre de llocs de treball PAS catalogats adscrits a la unitat seleccionada.

dades_estadistiques_families_PAS_catalogats.jpg

Cossos/categories PAS (catalogats ocupats)

Aquesta finestra permet al gestor consultar de manera gràfica els cossos/categories dels llocs de treball PAS catalogats ocupats de les diferents unitats, classificats per sexe de l’ocupant.

En primer lloc, es troba un àrea de selecció on apareixen les unitats que tenen llocs de treball PAS catalogats ocupats adscrits. Per defecte, apareix seleccionada l’opció de “Totes les unitats”, així com el gràfic mostrat inicialment correspon a “Totes les unitats”. Clicant sobre el botó "Veure" s’actualitza el gràfic mostrat a la finestra, corresponent a la unitat seleccionada.

A continuació es troba un gràfic on s’indica la unitat seleccionada, i el nombre de llocs de treball PAS catalogats ocupats de cada cos/categoria (per sexe), així com el percentatge respecte al nombre total de llocs de treball PAS catalogats ocupats adscrits a la unitat seleccionada. Al gràfic, les barres de color blau corresponen a llocs de treball ocupats per personal de sexe masculí, i les barres de color vermell corresponen a llocs de treball ocupats per personal de sexe femení.

Finalment es mostra el nombre de llocs de treball PAS catalogats ocupats adscrits a la unitat seleccionada, així com una nota indicant el nombre de llocs de treball PAS catalogats vacants, si n’hi han.

dades_estadistiques_cossos_categories_catalogats_ocupats.jpg