Comparteix:

Documentació

Accés a l'eina de compres: Com i qui pot accedir a l'eina de compres UTG

Passos en la realització d'una compra:

Gestió dels usuaris: Com es gestionen els usuaris a l'eina de Compres