Vés al contingut (premeu Retorn)

Consulta de baixes mèdiques actuals

Com es consulten les baixes mèdiques actuals del personal assignat a les unitats gestionades

Una vegada heu triat el bloc Consulta de baixes, es presenta una finestra des d'on es poden veure les persones gestionades que actualment estan de baixa mèdica, així com informació sobre les baixes i els comunicats mèdics de confirmació associats:

 

La llista de baixes és una taula de selecció on apareixen les persones gestionades que actualment estan de baixa mèdica. Consta dels següents camps:

  • Pernr: Nombre d’identificació de la persona.
  • Primer cognom: Primer cognom de la persona.
  • Segon cognom: Segon cognom de la persona.
  • Nom: Nom de la persona.
  • Tipus: tipus d'incapacitat temporal. Els tipus poden ser els següents: malaltia comuna, accident laboral o accident no laboral
  • Data baixa: data de la baixa en format dd-mm-aaaa
  • Data límit de la següent revisió mèdica: data límit de la següent revisió mèdica en format dd-mm-aaaa. Si s'ha superat, es mostra en color vermell.

Aquesta taula de baixes està paginada. Això és extensible a la resta de finestres de l’aplicació. Es poden veure més baixes navegant pel menú inferior de paginació mostrat a continuació:

 

Com s'ha comentat anteriorment, es poden consultar els comunicats mèdics de confirmació relatius a una baixa determinada. Aquesta acció es realitza clicant sobre la fila de la baixa de la qual volem consultar els comunicats mèdics de confirmació. Per defecte, a la pantalla apareixen els comunicats mèdics corresponents a la baixa de la primera fila de la taula de baixes actuals.

A l’àrea de consulta de comunicats mèdics de confirmació es mostren els comunicats mèdics associats a la baixa seleccionada:

Es mostren els següents camps: 

  • Data: data del comunicat mèdic de confirmació en format dd-mm-aaaa
  • Nº comunicat mèdic: nombre del comunicat mèdic de confirmació
  • Data límit de la següent revisió mèdica: data límit de la següent revisió mèdica en format dd-mm-aaaa

 La llista de comunicats mèdics de confirmació està paginada.