Comparteix:

Creació d'una baixa mèdica

Com es crea una nova baixa d'incapacitat temporal

A la finestra on apareix la llista de baixes/altes mèdiques es pot veure el següent botó:

Un cop pitjat el botó, l'aplicació us presenta una finestra des d'on es comunica una baixa mèdica:

 

A aquest formulari s’han de traslladar les dades que consten al comunicat mèdic de baixa lliurat pel metge (veure exemples). S’han d’omplir els següents camps:

  • Tipus d’incapacitat temporal: tipus de baixa, segons si és baixa per malaltia comuna, accident laboral o accident no laboral. Camp obligatori, seleccionat per defecte malaltia comuna
  • Data baixa: data de la baixa en format dd/mm/aaaa. S'ha d'introduir mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp. Camp obligatori
  • Data de l’accident: data de l'accident en format dd/mm/aaaa. S'ha d'introduir mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp. Només s’ha d’omplir en cas que el tipus d’incapacitat temporal seleccionat sigui accident laboral. En aquest cas, és obligatori
  • Nº col·legiat del facultatiu: nombre de col·legiat del facultatiu. Només s’han d’introduir els dígits numèrics. Camp obligatori
  • És una recaiguda?: indicar si és o no una recaiguda. Camp obligatori, seleccionat per defecte No
  • Data de baixa del procés inicial del qual és recaiguda: data en format dd/mm/aaaa. Només s'ha d'omplir en cas de recaiguda. S'ha d'introduir mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp. Camp obligatori si es tracta d'una recaiguda
  • Data límit de la següent revisió mèdica: data límit de la següent revisió mèdica en format dd/mm/aaaa. S'ha d'introduir mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp

Un cop omplerts els camps del formulari, es permet crear la nova comunicació de baixa o tornar a la finestra amb la llista de baixes/altes mèdiques mitjançant els següents botons:

 

 

 

 Seguidament, s'indicarà si el procés ha finalitzat correctament o si s'ha detectat alguna incidència.

 

Exemples de comunicats mèdics de baixa lliurats per metges

A continuació es mostren alguns exemples de comunicats mèdics de baixes lliurats per metges, amb les dades que s’han de traslladar a l’aplicació destacades en color vermell, per tal d’ajudar a  l’usuari a identificar-les.

Comunicat mèdic de baixa per malaltia comuna o accident no laboral

 Comunicat mèdic de baixa per accident laboral