Vés al contingut (premeu Retorn)

Com recuperar fitxers

Recuperació en entorns Linux

Per realitzar la recuperació en entorns Linux, heu de seguir els passos que es detallen a continuació:

 1. Executeu la comanda: recover -s elgato172.upc.es
 2. Per modificar la data de la qual voleu recuperar les dades executeu (*): recover > changetime 14/03/2016
 3. Canvieu al directori necessari per marcar els fitxers que vulgueu recuperar. Per exemple, si voleu recuperar els fitxers del directori /tmp/proves.txt executeu la següent comanda: recover > cd /tmp recover > add proves.txt
 4. Amb la comanda relocate canvieu la ruta dels fitxers recuperats per no sobreescriure'ls: recover > relocate /tmp/recuperacio
 5. Per saber si calen cintes i quines cintes seran necessàries per recuperar la còpia, es pot utilitzar la comanda 'volumes'. Si no es troben on-line, caldrà crear un tiquet a UPCnet per demanar les cintes. Per veure si estan on-line els identificadors de les cintes han d'aparèixer acompanyats del literal 'at rd=galenX.upc.edu:  Bender - Llibreria'.
 6. Per començar la restauració, s'ha d'utilitzar la comanda 'recover'.

Recuperació en entorns Windows

Per fer una recuperació en entorns Windows, heu de fer servir l'eina NETWORKER USER que s'haurà instal·lat conjuntament amb el client Networker.

Aquests són els passos a seguir per fer una recuperació:

 1. Seleccioneu l'opció de menú 'Operation --> Recover'.
 2. Des del menú 'View --> Change browse time...' escolliu la data i hora de la qual voleu recuperar les dades.
 3. Navegant per l'arbre de fitxers, seleccioneu els fitxers o directoris a recuperar.
 4. Per saber si calen cintes i quines cintes seran necessàries per recuperar la còpia, seleccioneu l'opció de menú 'View --> Required volumes'. Si no es troben on-line, caldrà crear un tiquet a UPCnet per demanar les cintes. Per veure si estan on-line els identificadors de les cintes han d'aparèixer acompanyats del literal 'at rd=galenX.upc.edu:  Bender - Llibreria'.
 5. Si no es vol sobreescriure el fitxer o  directori original, aneu a l'opció 'Options -> Recover options' i indiqueu el directori o nom de fitxer on voleu fer la recuperació.
 6. Finalment, seleccioneu 'File -> Start Recover' per iniciar la recuperació.

Recuperació al Cloud UPC

Aquest document indica com configurar i recuperar el backup en màquines virtuals del servei del Cloud UPC.

Per exemple, a un Linux caldria executar

$ recover -s elgato-cloud-ng.upc.es

Format de les dates

Format horari

El format horari por variar en funció del TimeZone definit localment. Així, pot variar la entrada entre "DD/MM/YYYY" i "MM/DD/YYYY"

[root@baltar ~]# recover -s elgato172.upc.es
Current working directory is /root/
recover> changetime
6503:recover: current save time is Mon 24 Jul 2017 02:04:20 PM CEST
6504:recover: <return> leaves save time unchanged
new save time (nsr_getdate(3) format):