Vés al contingut (premeu Retorn)

Com recuperar fitxers

Recuperació en clients Linux

Per a recuperar fitxers en clients Linux, heu de seguir les passes que es detallen a continuació:

 1. Executeu la comanda:
  prompt_$ recover -s sinatra.upc.edu
  recover >

 2. Modifiqueu la data de la qual voleu recuperar les dades (*):
  recover > changetime 04/03/2020
  o, alternativament,
  recover > changetime -8 days
 3. Canvieu al directori necessari per marcar els fitxers que vulgueu recuperar. Per exemple, si voleu recuperar els fitxers del directori /tmp/proves.txt executeu la següent comanda:
  recover > cd /tmp
  recover > add proves.txt

 4. Amb la comanda relocate canvieu la ruta dels fitxers recuperats per no sobreescriure'ls:
  recover > relocate /tmp/recuperacio

 5. Per començar la restauració, s'ha d'utilitzar la comanda
  recover > recover

Recuperació en entorns Windows

Per a recuperar fitxers en clients Windows heu de fer servir l'eina NETWORKER USER que s'haurà instal·lat conjuntament amb l'agent Networker.

Aquestes són les passes a seguir per fer una recuperació:

 1. Seleccioneu l'opció de menú 'Operation --> Recover'.

 2. Des del menú 'View --> Change browse time...' escolliu la data i hora de la qual voleu recuperar les dades.

 3. Navegant per l'arbre de fitxers, seleccioneu els fitxers o directoris a recuperar.

 4. Si no es vol sobreescriure el fitxer o  directori original, aneu a l'opció 'Options -> Recover options' i indiqueu el directori o nom de fitxer on voleu fer la recuperació.

 5. Finalment, seleccioneu 'File -> Start Recover' per iniciar la recuperació

 

(*) Format horari

El format horari por variar en funció del TimeZone definit localment. Així, pot variar la entrada entre "DD/MM/YYYY" i "MM/DD/YYYY"