Vés al contingut (premeu Retorn)

Compromís compte genèric

El sol·licitant de l'alta ha de comprometre’s a fer un bon ús d’aquest compte d'usuari genèric.  Aquest bon ús comporta que: 

  • El sota signant es fa responsable de l’ús que “tots” els usuaris amb accés autoritzat puguin fer, així com de facilitar la informació que sigui necessària per a la localització de possibles culpables davant delictes comesos amb aquests recursos compartits, d’acord a les obligacions legals existents en aquest àmbit. Al marge de la responsabilitat davant tercers en cas d’incompliment de les obligacions legals, si s’incorre en una infracció disciplinària, aquesta també podria ser exigida d’acord amb el corresponent procediment.
  • El sota signant haurà de vetllar per a que en cap moment s’utilitzin aquests recursos per emmagatzemar dades de caràcter personal i privat, que poguessin ser vulnerats per la compartició dels mateixos.
  • El sota signant s’encarregarà de subministrar als usuaris la informació necessària per a l’ús dels recursos, i es farà sempre sense utilitzar mitjans d’accés públic i lliure.
  • Davant de qualsevol baixa d’una persona del grup d’usuaris, el sota signant haurà d’assegurar que no existeix cap possibilitat que aquesta persona pugui seguir accedint a la informació.
  • No podran existir en cap moment dades de caràcter personal sense encriptar en zones únicament protegides per un compte d’usuari i contrasenya de caràcter genèric. (LOPD).
  • Els recursos que es posen a disposició són exclusivament per a la realització de treballs professionals, sense poder ser destinats a cap altre ús personal, comercial o privat.
  • El sota signant ha d’advertir a “tots” els usuaris amb accés autoritzat que han de guardar la màxima reserva i no divulgar ni utilitzar, directament o mitjançant terceres persones, les dades, documents, metodologies, aplicacions i la resta d’informació al qual tinguin accés por raó de les seves funcions.

Qualsevol utilització incorrecta pot suposar la baixa immediata del compte. Afectarà a “tots” els usuaris que
la compartien. S’entén per utilització incorrecta: el mal ús dels recursos, l’accés a dades de caràcter
personal, qualsevol ús que no es derivi del treball estrictament professional, o altres usos que derivin en:
infraccions a la Propietat Intel·lectual, falsedat, sabotatge informàtic, frau informàtic, amenaces, calumnies o injuries. 

Podeu obtenir el document de compromís d'ús per a comptes genèrics aquí(obriu en una finestra nova).