Vés al contingut (premeu Retorn)

Descripció del servei

Característiques del servei de correuUPC

El servei «correuUPC» és el servei de correu electrònic i agenda de la UPC. Aglutina quatre subserveis bàsics:

 • Bústia de correu electrònic (domini @upc.edu)
 • Agenda
 • Llibreta d'adreces personal i corporativa de la UPC
 • Gestor de tasques

A més també incorpora la possibilitat d'accedir als quatre subserveis anteriors mitjançant un client web pel navegador.

L'accés als subserveis pot fer-se indistintament des de diversos clients/aplicacions i des de diversos tipus de dispositius tal i com s'indica a la taula següent:

SubserveiTipus de clients possibles

Bústia de correu

 • Client web (des de PC's i des de mòbils)
 • Client d'escriptori com ara Thunderbird o Outlook (des de PC's)
 • Client de mòbil com ara K9mail (des de mòbils)
Agenda
 • Client web (des de PC's i des de mòbils -només consulta-)
 • Client d'escriptori com Thunderbird o Outlook (des de PC's)
 • Client de mòbil com ara Samsung Calendar o aCalendar (des de mòbil)

Versió

La versió actual del servei és 1.1. Vegeu aquest apartat per conèixer la seva evolució.

Encaminament del correu electrònic

Per raons de qualitat del servei de correu i de seguretat a nivell de global de la xarxa UPC, l'encaminament dels missatges d'aquests diferents serveis de correu des de i cap als sistemes de correu externs a la UPC (internet) es realitza a través d'un únic punt d'entrada i sortida, mitjançant els sistemes que anomenem relays.

Aquesta mesura s'aplica d'acord amb els criteris de qualitat RACE (Red Académica de Correo Electrónico) de RedIris, entitat que proporciona a la UPC la connexió a Internet.

El servei està subdividit en dos sistemes independents:

 • Els relays interns, que reben els missatges generats pels usuaris i sistemes de la UPC, i els distribueixen cap als destinataris (que podran ser de la UPC o externs -Internet-)
 • Els relays externs, que reben els missatges provinents d'internet i dirigits cap a usuaris UPC.

Vegeu esquema del sistema.

Els relays, a més a més de distribuir els missatges, apliquen diverses mesures addicionals, a destacar:

En concret, el correu brossa (spam), és actualment un dels principals problemes en la qualitat i rendiment del servei de correu, tant des del punt de vista dels usuaris (gran quantitat de missatges indesitjats que omplen la bústia) com pel rendiment dels sistemes (increment de la càrrega per a la gestió de distribució i augment del consum de recursos).

Al voltant del 80% dels missatges que ens arriben procedents d'internet són spam.

Per això, en els relays externs apliquem diverses mesures antispam amb l'objectiu de minimitzar al màxim el seu impacte.

Les unitats de la UPC que vulguin implementar un servidor de correu electrònic propi connectat a la xarxa UPC hauran de contactar amb ATIC, mitjançant el cap de la unitat o responsable TIC, i realitzar una petició d'alta de nou domini de correu a encaminar.

Amb la petició, caldrà facilitar la següent informació de gestió i per a la configuració dels relays:

 • Unitat que realitza la petició
 • Domini de correu a encaminar
 • Director/Responsable de la Unitat
 • Email de contacte del Director/Responsable
 • Responsable tècnic (administrador) del domini
 • Email de contacte del Resp. tècnic
 • Telèfon de contacte del Resp. tècnic
 • Justificació de l'ús i necessitat del domini
 • Nom del servidor de la unitat que rebrà els missatges dirigits al domini
 • Adreça IP del servidor de la unitat que rebrà els missatges dirigits al domini