Vés al contingut (premeu Retorn)

2.2. Càrrecs

1. Definició

Un Càrrec és un tipus de contingut que representa el càrrec desenvolupat per un representant de la UPC en un ens. Per exemple, suposem que Miquel Soriano Ibáñez - Vicerector de Personal Docent i Investigador desenvolupa el càrrec de vocal al Patronat d'Amnistia Internacional. Llavors, el càrrec és vocal, el representant de la UPC és Miquel Soriano Ibáñez - Vicerector de Personal Docent i Investigador i l'ens és Amnistia Internacional.

A l'ens, el càrrec es desenvolupa dins d'un dels seus òrgans (Patronat, en l'exemple anterior). Així, per a poder afegir un càrrec a un ens, primer s'ha d'afegir l'òrgan que relaciona tots dos com s'explica en la secció següent.

2. Creació d'òrgans

Un òrgan es considera informació relacionada amb un ens i per tant el seu procés de creació és el mateix que el de qualsevol altre contingut d'aquest tipus, descrit en l'apartat 1.2. Inserció d'informació relacionada de la secció 2.1. Ens.

Al formulari de creació d'un òrgan, el Tipus escollit (Govern o Assessor) determinarà el seu ordre d'aparició en la fitxa informativa i la taula de representació de l'ens amb el que està relacionat. Així, apareixeran sempre primer els òrgans de govern i després els assessors.

3. Creació de càrrecs

Una vegada creat l'òrgan, la manera d'afegir-hi càrrecs es similar a la d'afegir òrgans a un ens, és a dir, mitjançant l'opció Afegeix... (1 en la figura 1) de la fitxa informativa de l'òrgan. En el sub-menú desplegable s'ha de seleccionar Càrrec o Càrrec UPC (2).

 Afegint càrrecs a un òrgan

Figura 1. Afegint càrrecs a un òrgan.

La diferència entre un Càrrec i Càrrec UPC és que el primer no el desenvolupa un representant d'UPC sinó d'una altra entitat. En conseqüència, el formulari de creació de Càrrec conté el camp addicional Ens (1 en la figura 2) on s'especifica l'entitat a la que pertany el càrrec. A més a més, els Cognoms i nom (2) del Càrrec es poden introduir lliurement mentre que els del Càrrec UPC es seleccionen d'una llista (1 en la figura 3) construïda amb les dades dels representants UPC presents al Gestor. La gestió de representants UPC es descriu a la secció 2.3. Representants UPC.

 Formulari de creació de Càrrec

Figura 2. Formulari de creació de Càrrec.

 

Formulari de creació de Càrrec UPC

Figura 3. Formulari de creació de Càrrec UPC.

Una vegada les dades del formulari s'han desat, es pot consultar el càrrec a la fitxa informativa de l'ens, sota la secció Participació de la UPC.

 Llistat de càrrecs en la fitxa informativa d'un ens.

Figura 4. Llistat de càrrecs agrupats per òrgan a la fitxa informativa d'un ens.

4. Esborrat de càrrecs

De la mateixa manera que passa amb un ens, un càrrec pot suprimir-se mitjançant l'opció Accions i després Suprimeix de la fitxa informativa del càrrec.