Comparteix:

3.1. Cercador d'ens

1. Estructura i funcionament

El cercador és a la pàgina d'inici (veure secció 1. Inici i menú d'opcions) i està format per dos elements:

  • Formulari de filtrat
  • Resultats

Figura 1. Aspecte del cercador d'ens.

El formulari de filtrat conté els camps associats als criteris que es faran servir a la cerca:

  • Figura jurídica i Estat: Per defecte, el cercador no filtra pels valors ni de la figura jurídica ni de l'estat de l'ens. És per això que el valor d'aquest criteris és Qualsevol.
  • Cercar solament en: Aquest camp mostra un llistat de totes les carpetes contenidores d'ens. Per defecte, l'única carpeta seleccionada és la carpeta de treball de l'usuari que ha iniciat sessió. Així, el cercador sols mostrarà els ens continguts a la carpeta de treball de l'usuari llevat que s'indiqui el contrari. Cal tenir en compte que aquest valor es pot modificar per a incloure en la cerca una carpeta diferent o fins i tot més d'una carpeta al mateix temps (fent successius clics en les carpetes a incloure mentre es prem la tecla Ctrl). Quan no es selecciona cap carpeta, totes les carpetes s'inclouen a l'espai de cerca.
  • Amb el text: Quan s'introdueix un valor en aquest camp, els resultats de la cerca sols inclouen aquells ens que contenen la cadena de text especificada com a part del valor d'algun dels seus camps de text (Denominació, Descripció, Domicili Social, Adreça oficines, etc.). Per exemple, una cerca especificant el valor Cinca en aquest camp, inclouria als seus resultats els ens que tinguessin el seu domicili social al Carrer Cinca.

Cal tenir present que els filtres de cerca anteriors s'apliquen acumulativament, és a dir, els resultats de la cerca són els ens que compleixen amb tots els criteris al mateix temps.

Els resultats es mostren ordenats alfabèticament pel nom de l'ens, en successives pàgines quan excedeixen un total de 10.

És important tenir en compte que el filtre de cerca Cercar solament en no sols afecta els resultats de la cerca d'ens, sinó també a les taules identificativa i de representació. Així, els ens que apareixen en aquestes taules han sigut filtrats pel valor d'aquest camp en el moment de fer clic als els enllaços de les opcions Taula identificativa i Taula de representació.