Vés al contingut (premeu Retorn)

3.2. Cercador de càrrecs

1. Estructura i funcionament

El cercador de càrrecs és accessible a través de l'opció Cercador de càrrecs del menú d'opcions de la pàgina d'inici (veure secció 1. Inici i menú d'opcions) i està format per:

  • Formulari de filtrat
  • Resultats

Aspecte del cercador de càrrecs.

Figura 1. Aspecte del cercador de càrrecs.

El formulari de filtrat conté els camps associats als criteris que es faran servir a la cerca:

  • Persona: Quan s'introdueix un valor en aquest camp, els resultats de la cerca sols inclouen aquells càrrecs que contenen la cadena de text especificada com a part del seu camp Cognoms i nom. Per exemple, una cerca especificant el valor pere en aquest camp, inclouria als resultats els càrrecs desenvolupats per persones anomenades Pere així com aquelles amb cognom Pérez. És interessant subratllar que aquest criteri de cerca és insensible als accents, dièresi i altres caràcters especials i tampoc no distingeix entre lletres majúscules i minúscules.
  • Cercar solament en: Aquest camp mostra un llistat de totes les carpetes contenidores d'ens. Per defecte, l'única carpeta seleccionada és la carpeta de treball de l'usuari que ha iniciat sessió. Així, el cercador sols mostrarà els càrrecs desenvolupats als ens continguts a la carpeta de treball de l'usuari llevat que s'indiqui el contrari. Cal tenir en compte que aquest valor es pot modificar per a incloure en la cerca una carpeta diferent o fins i tot més d'una carpeta al mateix temps (fent successius clics en les carpetes a incloure mentre es prem la tecla Ctrl). Quan no es selecciona cap carpeta, totes les carpetes s'inclouen a l'espai de cerca.
  • Incloure històrics: Quan es marca aquesta caixa, els resultats de la cerca inclouen tant els càrrecs vigents com els que han sigut marcats com a històrics. Aquests últims apareixen a la taula de resultats amb un color lleugerament més clar i amb la caixa de la columna Històric marcada.

Cal tenir en compte que els filtres de cerca anteriors s'apliquen acumulativament, és a dir, els resultats de la cerca són els càrrecs que compleixen amb tots els criteris de cerca al mateix temps.

Els resultats es mostren ordenats alfabèticament pel nom del càrrec i, en cas que hi hagi dos o més càrrecs desenvolupats per la mateixa persona, aquests s'ordenen per data d'inici, de més antiga a més recent. Els càrrecs apareixen en successives pàgines quan excedeixen un total de 10.