Comparteix:

Documentació tècnica

Versions suportades

L'ús del bootstrap al desenvolupar l'aplicació ens permet la compatibilitat amb Chrome, Firefox, IE, Safari, Android browser, etc, tant en versió escriptori com en versió mòbil.

Política de backup

  • Còpia de seguretat diària.
  • Possibilitat de recuperar els arxius de les darreres 4 setmanes.

Arquitectura del servei

Les infraestructures que proporcionen el servei són les següents:

EquipsDescripcióCaracterístiques tècniquesProgramari instal·lat
Front end

Conté l'aplicació web i l'API REST

Servidor virtual

Ubuntu 16.04

Apache2

Tomcat 7

Java 8

Back end
Conté la BD's on s'amagatzema tota la informació Servidor virtual

Ubuntu 16.04

Postgresql 9.6

Dependències SAP-ECOFIN, SPA, Gestió d'Identitat, DRAC, Bus SOA

 

Eines de desenvolupament

 

Metodologia desenvolupament

El gRDI s'està desenvolupant amb metodologies àgils i en aquests moments, següint pràctiques DEVOPS, es troba en desplegament continu.