Comparteix:

Documentació tècnica v2

Òrgans de Govern és un desenvolupament d'un mòdul de Genweb 4 incorporat en el organs.upc.edu. Es pot aplicar a un Genweb existent o bé sol·licitar un Genweb específic per disposar d'aquesta funcionalitat.

Podeu consultar el funcionament de l'eina Genweb aquí.

Tècnicament, es tracta de tipus de formularis (basats en els tipus de formularis originals de Genweb) que tenen una disposició específica dels camps, per tal de donar un determinat format a la informació, adaptada a l'estructura dels òrgans de govern. Aquests nous tipus de formularis són:

 • Òrgan de Govern
 • Sessió
 • Document
 • Acta
 • Butlletí de l'òrgan

Quan s'afegeix un Òrgan de govern a un Genweb, es creen automàticament carpetes que contenen els objectes jeràrquics immediatament inferiors per tal de mantenir l’estructura de navegació habitual en Genweb. Aquestes carpetes tenen restriccions en la llista dels tipus de continguts que es poden crear en cada nivell.

Funcionalitats generals

Aquestes són les funcionalitats generals del mòdul Òrgans de govern:

 • Control de la visibilitat i de l'accés a la informació, com a qualsevol Genweb 4 (Herència de privilegis des de l’arrel).
 • Còpia de camps per facilitar la gestió i la traçabilitat de la informació.
 • Possibilitat de categorització (etiquetes i continguts relacionats) dels documents com a qualsevol Genweb 4.
 • Camps públics i privats per controlar la difusió de la informació.
 • Activació dels comentaris per al treball col·laboratiu entre els participants.
 • Generació de PDF per a la impressió de les actes.