Vés al contingut (premeu Retorn)

Com puc crear un butlletí d'Òrgan de Govern

No hi ha cap mena de restricció ja que es decidirà en cada moment què es vol notificar i publicar de cada sessió, fins i tot, si hi ha sessions de les que no es vol publicar res.

El Butlletí de l'òrgan només cal crear-lo un cop i a partir d'aquí, s'utilitza per fer les successives publicacions de les sessions. En generar un butlletí de la sessió, aquest queda recollit en l'apartat "Butlletins" del butlletí de l'òrgan, tal i com es veu en la figura següent:

 

Butlletí

Per crear el Butlletí d'òrgan, cal anar a l'Òrgan en qüestió i afegir un nou element anomenat "Butlletí". Per facilitar el treball posterior de notificació i publicació, haurem d'emplenar la següent informació:

  • Descripció: Text informatiu de l'objectiu de la publicació (només per ús intern i informatiu de gestió).
  • Email From: Adreça del remitent del missatge de correu electrònic dels Butlletíns.
  • Email Addresses: Adreces dels usuaris destinataris, a qui se li enviarà els Butlletns per correu electrònic (es poden posar diverses adreces, sempre separades per coma). S'aconsella que sigui una llista de distribució per tal de facilitar la gestió dels usuaris als que es vol fer l'enviament.
  • Email Subject: Assumpte que figurarà al correu electrònic del Butlletí.

El sistema prendrà aquests valors per defecte per a qualsevol de les publicacions que es realitzin, però aquests valors es podran modificar a cada butlletí de sessió, just en el moment de l'enviament.