Vés al contingut (premeu Retorn)

Marcatges pendents

Com es consulten, sol·liciten i esborren marcatges pendents

Una vegada heu triat la opció Marcatges pendents del bloc Gestió de sol·licituds, es presenta una finestra des d'on es poden fer les següents operacions:

 • Consulta de marcatges pendents sol·licitats
 • Sol·licitud d'un marcatge pendent
 • Esborrat d’un marcatge pendent

 

L’àrea de dades personals és un àrea de consulta que consta dels següents camps relatius a l'usuari connectat: nom i cognoms, correu electrònic, unitat organitzativa a la què pertany, i nom d'usuari dels autoritzadors de sol·licituds de primer, segon i tercer nivell. El detall d'aquesta àrea de dades personals es mostra o s'oculta prement o respectivament.

L'àrea de cerca permet limitar el rang de dates de les dades que volem consultar. En clicar sobre qualsevol dels dos camps apareixerà un calendari que permetrà seleccionar la data desitjada. Els dos camps de selecció són opcionals.

Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó Cerca. En cas de voler inicialitzar els selectors, deixant sense efecte el filtre sobre la llista de marcatges pendents, cal prémer el botó Inicialitza.

La llista de marcatges pendents s'utilitza per consultar les sol·licituds de marcatges pendents realitzades i esborrar-les.

A l'àrea de consulta de marcatges pendents es mostren els següents camps:

 • Data marcatge: data i hora de la sol·licitud del marcatge en format dd-mm-aaaa hh:mm
 • Data petició: data en què es fa la sol·licitud en format dd-mm-aaaa
 • Codi: codi de la incidència de la sol·licitud
 • Estat: estat en què es troba l'autorització de la sol·licitud, pot tenir els següents valors: Pendent, ViP (Vist-i-plau) Provisional, ViP (Vist-i-plau) Responsable, Acceptat, Denegat. Al realitzar la sol·licitud l'estat és Pendent
 • Responsable: usuari encarregat de l'autorització de la sol·licitud
 • Accions: accions que es poden executar sobre la sol·licitud:  Permet esborrar una sol·licitud de marcatge. Un cop clicada la opció d'esborrat s'ha de clicar la opció D'acord del diàleg de confirmació que apareixerà a continuació. Aquesta acció només es pot executar en el cas que la sol·licitud estigui en estat Pendent
La llista de marcatges pendents s'ordena per data de marcatge decreixent, i està paginada.

 

Com s'ha comentat anteriorment, es poden sol·licitar marcatges pendents per algun tipus d'incidència. Aquests marcatges requereixen d'aprovació per part d'un usuari autoritzador. Aquesta acció es realitza prement sobre el + de la opció:

 

Un cop pitjat el +, l'aplicació us presenta una secció des d'on es crea la sol·licitud de marcatge pendent:


S’han d’omplir els següents camps:

 • Tipus d'incidència: tipus d'incidència a seleccionar. Camp obligatori, seleccionat per defecte E/S Fora lloc habitual
 • Data a realitzar el marcatge: data del marcatge en format dd/mm/aaaa. S'ha d'introduir mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp o manualment. El sistema controlarà que la data sigui com a màxim dos mesos anterior a la data actual. Camp obligatori. A continuació cal omplir el camp amb l'hora de la incidència en format hh:mm. S'ha d'introduir mitjançant el rellotge que apareix en clicar sobre el camp o manualment. Camp obligatori

Un cop omplerts els camps del formulari, es permet crear la sol·licitud mitjançant els següent botó: