Vés al contingut (premeu Retorn)

Permisos per dies

Com es consulten, sol·liciten i esborren permisos per dies

Una vegada heu triat la opció Permisos per dies del bloc Gestió de sol·licituds, es presenta una finestra des d'on es poden fer les següents operacions:

 • Consulta de permisos per dies sol·licitats
 • Sol·licitud d'un permís per dies
 • Esborrat d’un permís per dies

 

L’àrea de dades personals és un àrea de consulta que consta dels següents camps relatius a l'usuari connectat: nom i cognoms, correu electrònic, unitat organitzativa a la què pertany, i nom d'usuari dels autoritzadors de sol·licituds de primer, segon i tercer nivell. El detall d'aquesta àrea de dades personals es mostra o s'oculta prement o respectivament.

L'àrea de cerca permet limitar el rang de dates de les dades que volem consultar, així com el tipus de permís i l'any de gaudiment. En clicar sobre qualsevol dels dos camps de dates apareixerà un calendari que permetrà seleccionar la data desitjada. Tots els camps de selecció són opcionals.

Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó Cerca. En cas de voler inicialitzar els selectors, deixant sense efecte el filtre sobre la llista de permisos per dies, cal prémer el botó Inicialitza.

La llista de permisos per dies s'utilitza per consultar les sol·licituds de permisos per dies realitzades i esborrar-les.

A l'àrea de consulta de permisos per dies es mostren els següents camps:

 • Data inici: data d'inici de gaudiment del permís en format dd-mm-aaaa
 • Data fi: data de fi de gaudiment del permís en format dd-mm-aaaa
 • Data petició: data en què es fa la sol·licitud en format dd-mm-aaaa
 • Tipus: descripció del permís
 • Estat: estat en què es troba l'autorització del permís, pot tenir els següents valors: Pendent, ViP (Vist-i-plau) Provisional, ViP (Vist-i-plau) Responsable, Acceptat, Denegat. Al realitzar la sol·licitud l'estat és Pendent
 • Responsable: usuari encarregat de l'autorització del permís
 • Doc: icona que permet descarregar/visualitzar el fitxer que s'ha aportat com a documentació, en cas que s'hagi aportat
 • Com: icona que permet visualitzar el comentari i el motiu de denegació associats al permís, en cas que en tingui
 • Accions: accions que es poden executar sobre el permís:  Permet esborrar una sol·licitud de permís per dies. Un cop clicada la opció d'esborrat s'ha de clicar la opció D'acord del diàleg de confirmació que apareixerà a continuació. Aquesta acció només es pot executar en el cas que la sol·licitud del permís estigui en estat Pendent
La llista de permisos per dies s'ordena per data del permís decreixent, i està paginada.
Com s'ha comentat anteriorment, es poden sol·licitar permisos per dies. Aquests permisos requereixen d'aprovació per part d'un usuari autoritzador. Aquesta acció es realitza prement sobre el + de la opció:

 

Un cop pitjat el +, l'aplicació us presenta una secció des d'on es crea la sol·licitud del permís per dies:


S’han d’omplir els següents camps:

 • Tipus de permís: tipus de permís a seleccionar. Camp obligatori
 • Data permís: data o dates en format dd/mm/aaaa. S'ha d'introduir mitjançant el calendari que apareix en clicar sobre el camp seleccionant la data o dates desitjades. El sistema controlarà que el tipus de permís accepti una o més dates a introduir, així com que la data sigui com a màxim dos mesos anterior a la data actual. Es crearà una sol·licitud de permís de dies per cadascuna de les dates introduïdes. Camp obligatori
 • Fitxer: arxiu que conté el document aportat per justificar el permís, en cas que sigui necessari. Al clicar sobre "Navega" apareixerà un diàleg des d'on es pot triar el fitxer del nostre ordinador. La mida màxima del fitxer és de 5 Mb. Camp opcional
 • Comentari: permet afegir un comentari al permís. La mida màxima del comentari és de 100 caràcters. Camp opcional

També podem trobar un enllaç al portal del treballador amb el Quadre resum de permisos per dies.

Un cop omplerts els camps del formulari, es permet crear la sol·licitud mitjançant els següent botó: