Comparteix:

Dies gaudits

Com es consulten els dies gaudits de les persones gestionades

Una vegada heu triat la opció Dies gaudits del bloc Consultes, es presenta una finestra des d'on es pot consultar el nombre total de dies gaudits d'un tipus de permís i any determinats de les persones a qui gestiona. En aquest nombre de dies s'inclouen els permisos autoritzats, així com els que estan en procés d'autorització.

 

L’àrea de selecció permet seleccionar entre les persones de qui l'usuari connectat és gestor.

En primer lloc, es troba un àrea de cerca formada pels següents camps:

  • Nom: nom de la persona a cercar
  • Primer cognom: primer cognom de la persona a cercar
  • Segon cognom: segon cognom de la persona a cercar

Tots els camps de cerca són opcionals. Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó Cerca. En cas de voler inicialitzar els camps de cerca, deixant sense efecte el filtre sobre la taula de selecció, cal prémer el botó Inicialitza. A la taula de selecció es mostraran totes les persones de qui l'usuari connectat és gestor.

A continuació es troba una taula de selecció on apareixen les persones cercades de qui l'usuari connectat és gestor. Per defecte, si no s'ha realitzat cap cerca, apareixen totes les persones de qui l'usuari connectat és gestor. Consta dels següents camps:

  • Pernr: nombre d'identificació de la persona a gestionar
  • Primer cognom: primer cognom de la persona a gestionar
  • Segon cognom: segon cognom de la persona a gestionar
  • Nom: nom de la persona a gestionar

La taula de selecció de persones es pot ordenar de forma ascendent o descendent clicant sobre el títol de les diferents columnes.

En cas de clicar sobre la fila de la persona a gestionar desitjada apareixerà una finestra amb els dies gaudits de la persona seleccionada:

A l'àrea de consulta de dies gaudits es mostren els següents camps:
  • Tipus de permís: descripció del tipus de permís
  • Total: total de dies gaudits per un tipus de permís determinat. En aquest nombre de dies s'inclouen els permisos autoritzats, així com els que estan en procés d'autorització.
La llista de dies gaudits s'ordena per codi de permís, i està paginada.

Mitjançant el següent botó es recupera la vista anterior amb la llista de persones de qui l'usuari connectat es gestor: