Comparteix:

Dies per antiguitat

Com es consulten els dies per assumptes propis i vacances addicionals per antiguitat de les persones gestionades

Una vegada heu triat la opció Dies per antiguitat del bloc Consultes, es presenta una finestra des d'on es poden consultar els dies per assumptes propis i vacances addicionals per antiguitat de les persones a qui gestiona.

 

 

 

L’àrea de selecció permet seleccionar entre les persones de qui l'usuari connectat és gestor.

En primer lloc, es troba un àrea de cerca formada pels següents camps:

  • Nom: nom de la persona a cercar
  • Primer cognom: primer cognom de la persona a cercar
  • Segon cognom: segon cognom de la persona a cercar

Tots els camps de cerca són opcionals. Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó Cerca. En cas de voler inicialitzar els camps de cerca, deixant sense efecte el filtre sobre la taula de selecció, cal prémer el botó Inicialitza. A la taula de selecció es mostraran totes les persones de qui l'usuari connectat és gestor.

A continuació es troba una taula de selecció on apareixen les persones cercades de qui l'usuari connectat és gestor. Per defecte, si no s'ha realitzat cap cerca, apareixen totes les persones de qui l'usuari connectat és gestor. Consta dels següents camps:

  • Pernr: nombre d'identificació de la persona a gestionar
  • Primer cognom: primer cognom de la persona a gestionar
  • Segon cognom: segon cognom de la persona a gestionar
  • Nom: nom de la persona a gestionar

La taula de selecció de persones es pot ordenar de forma ascendent o descendent clicant sobre el títol de les diferents columnes.

En cas de clicar sobre la fila de la persona a gestionar desitjada apareixerà una finestra amb els dies per antiguitat de la persona seleccionada:

L'àrea de cerca de dies per antiguitat permet seleccionar el tipus de dies per antiguitat a consultar.

Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó  Cerca. En cas de voler inicialitzar el selector, deixant sense efecte el filtre sobre la llista de dies per antiguitat, cal prémer el botó  Inicialitza.

A l'àrea de consulta de dies per antiguitat es mostren els següents camps:

  • Dies autoritzats: dies per antiguitat autoritzats
  • Observacions: observacions del registre dels dies per antiguitat

A continuació es mostra el saldo de dies del tipus de dies per antiguitat seleccionat pendent de gaudir en forma de permís.

Mitjançant el següent botó es recupera la vista anterior amb la llista de persones de qui l'usuari connectat es gestor: