Vés al contingut (premeu Retorn)

Horaris personals

Com es consulten els horaris personals de les persones gestionades

Una vegada heu triat la opció Horaris personals del bloc Consultes, es presenta una finestra des d'on es poden consultar els horaris personals de les persones a qui gestiona.

 

L’àrea de selecció permet seleccionar entre les persones de qui l'usuari connectat és gestor.

En primer lloc, es troba un àrea de cerca formada pels següents camps:

 • Nom: nom de la persona a cercar
 • Primer cognom: primer cognom de la persona a cercar
 • Segon cognom: segon cognom de la persona a cercar

Tots els camps de cerca són opcionals. Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó Cerca. En cas de voler inicialitzar els camps de cerca, deixant sense efecte el filtre sobre la taula de selecció, cal prémer el botó Inicialitza. A la taula de selecció es mostraran totes les persones de qui l'usuari connectat és gestor.

A continuació es troba una taula de selecció on apareixen les persones cercades de qui l'usuari connectat és gestor. Per defecte, si no s'ha realitzat cap cerca, apareixen totes les persones de qui l'usuari connectat és gestor. Consta dels següents camps:

 • Pernr: nombre d'identificació de la persona a gestionar
 • Primer cognom: primer cognom de la persona a gestionar
 • Segon cognom: segon cognom de la persona a gestionar
 • Nom: nom de la persona a gestionar

La taula de selecció de persones es pot ordenar de forma ascendent o descendent clicant sobre el títol de les diferents columnes.

En cas de clicar sobre la fila de la persona a gestionar desitjada apareixerà una finestra amb els horaris personals de la persona seleccionada:

A l'àrea de consulta d'horaris personals es mostren els següents camps:

 • Data de vigència: data de vigència de l'horari en format dd-mm-aaaa
 • Accions: accions que es poden executar sobre l'horari:  Permet visualitzar el detall d'un horari
La llista d'horaris personals s'ordena per data de vigència decreixent, i està paginada.

Mitjançant el següent botó es recupera la vista anterior amb la llista de persones de qui l'usuari connectat es gestor:


Quan es clica sobre la icona  s'accedeix a la finestra següent:

 El detall de l'horari personal està format pels següents camps:

 • Data de vigència: data de vigència de l'horari en format dd-mm-aaaa
 • Jornada: tipus de jornada de l'horari
 • Horari aplicat: tipus d'horari aplicat
 • Conciliació: tipus de conciliació, si s'escau
 • Horari: tipus d'horari
 • Tipus: tipus de reducció de jornada o similar aplicat a l'horari, si s'escau
 • Dedicació setmanal: dedicació setmanal efectiva en format hh:mm
 • Dedicació nominal: dedicació nominal en format hh:mm
 • % Dedicació: percentatge de dedicació respecte a la dedicació del contracte

 

També apareixen els següents camps, per cadascun dels dies de la setmana, de dilluns a dissabte:

 • Presència obligatòria:
  • Matí: hora d'entrada al matí a hora de sortida al matí, a la presència obligatòria, en format hh:mm
  • Tarda: hora d'entrada a la tarda a hora de sortida a la tarda, a la presència obligatòria, en format hh:mm
 • Inici flexibilitat: hora d'inici de la flexibilitat horària en format hh:mm
 • Fi flexibilitat: hora de fi de la flexibilitat horària en format hh:mm
 • Hores teòriques dia: hores teòriques de treball al dia en format hh:mm

 

Mitjançant el següent botó es recupera la vista anterior amb la llista d'horaris personals: