Vés al contingut (premeu Retorn)

Hores extres

Com es consulten les hores extres autoritzades de les persones gestionades

Una vegada heu triat la opció Hores extres del bloc Consultes, es presenta una finestra des d'on es poden consultar les hores extres de les persones a qui gestiona.

 

L’àrea de selecció permet seleccionar entre les persones de qui l'usuari connectat és gestor.

En primer lloc, es troba un àrea de cerca formada pels següents camps:

 • Nom: nom de la persona a cercar
 • Primer cognom: primer cognom de la persona a cercar
 • Segon cognom: segon cognom de la persona a cercar

Tots els camps de cerca són opcionals. Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó Cerca. En cas de voler inicialitzar els camps de cerca, deixant sense efecte el filtre sobre la taula de selecció, cal prémer el botó Inicialitza. A la taula de selecció es mostraran totes les persones de qui l'usuari connectat és gestor.

A continuació es troba una taula de selecció on apareixen les persones cercades de qui l'usuari connectat és gestor. Per defecte, si no s'ha realitzat cap cerca, apareixen totes les persones de qui l'usuari connectat és gestor. Consta dels següents camps:

 • Pernr: nombre d'identificació de la persona a gestionar
 • Primer cognom: primer cognom de la persona a gestionar
 • Segon cognom: segon cognom de la persona a gestionar
 • Nom: nom de la persona a gestionar

La taula de selecció de persones es pot ordenar de forma ascendent o descendent clicant sobre el títol de les diferents columnes.

En cas de clicar sobre la fila de la persona a gestionar desitjada apareixerà una finestra amb les hores extres de la persona seleccionada:

L'àrea de cerca d'hores extres permet limitar el rang de dates de les dades que volem consultar, així com l'exercici (tipus de bossa) al qual fan referència. En clicar sobre qualsevol dels dos camps de dates apareixerà un calendari que permetrà seleccionar la data desitjada. Els dos camps de selecció són opcionals.

Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó  Cerca. En cas de voler inicialitzar els selectors, deixant sense efecte el filtre sobre la llista d'hores extres, cal prémer el botó  Inicialitza.

A l'àrea de consulta d'hores extres es mostren els següents camps:

 • Data registre: data de registre de les hores extres en format dd-mm-aaaa
 • Hores extres realitzades: hores extres realitzades en format hh:mm
 • Hores extres autoritzades: hores extres autoritzades en format hh:mm
 • Observacions: observacions del registre d'hores extres
La llista d'hores extres s'ordena per data de registre decreixent, i està paginada.


A continuació es mostra el saldo d'hores extres autoritzades per l'exercici seleccionat pendent de gaudir en forma de permís.

Mitjançant el següent botó es recupera la vista anterior amb la llista de persones de qui l'usuari connectat es gestor: