Comparteix:

Permisos per hores acumulats

Com es consulten els permisos per hores acumulats d'un any de les persones gestionades

Una vegada heu triat la opció Permisos per hores acumulats del bloc Consultes, es presenta una finestra des d'on es poden consultar els permisos per hores acumulats d'un any determinat de les persones a qui gestiona.

 

L’àrea de selecció permet seleccionar entre les persones de qui l'usuari connectat és gestor.

En primer lloc, es troba un àrea de cerca formada pels següents camps:

 • Nom: nom de la persona a cercar
 • Primer cognom: primer cognom de la persona a cercar
 • Segon cognom: segon cognom de la persona a cercar

Tots els camps de cerca són opcionals. Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó Cerca. En cas de voler inicialitzar els camps de cerca, deixant sense efecte el filtre sobre la taula de selecció, cal prémer el botó Inicialitza. A la taula de selecció es mostraran totes les persones de qui l'usuari connectat és gestor.

A continuació es troba una taula de selecció on apareixen les persones cercades de qui l'usuari connectat és gestor. Per defecte, si no s'ha realitzat cap cerca, apareixen totes les persones de qui l'usuari connectat és gestor. Consta dels següents camps:

 • Pernr: nombre d'identificació de la persona a gestionar
 • Primer cognom: primer cognom de la persona a gestionar
 • Segon cognom: segon cognom de la persona a gestionar
 • Nom: nom de la persona a gestionar

La taula de selecció de persones es pot ordenar de forma ascendent o descendent clicant sobre el títol de les diferents columnes.

En cas de clicar sobre la fila de la persona a gestionar desitjada apareixerà una finestra amb els permisos per hores acumulats de la persona seleccionada:

L'àrea de cerca de permisos per hores acumulats permet seleccionar l'any que volem consultar.

Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó  Cerca.

A l'àrea de consulta de permisos per hores acumulats es mostren els següents camps:
 • Permís: tipus de permís per hores
 • Gener: hores de permís d'un tipus determinat al mes de gener en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • Febrer: hores de permís d'un tipus determinat al mes de febrer en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • Març: hores de permís d'un tipus determinat al mes de març en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • Abril: hores de permís d'un tipus determinat al mes de abril en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • Maig: hores de permís d'un tipus determinat al mes de maig en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • Juny: hores de permís d'un tipus determinat al mes de juny en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • Juliol: hores de permís d'un tipus determinat al mes de juliol en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • Agost: hores de permís d'un tipus determinat al mes de agost en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • Setembre: hores de permís d'un tipus determinat al mes de setembre en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • Octubre: hores de permís d'un tipus determinat al mes de octubre en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • Novembre: hores de permís d'un tipus determinat al mes de novembre en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • Desembre: hores de permís d'un tipus determinat al mes de desembre en format hh:mm, en cas que s'hagi produït
 • TOTAL: hores de permís d'un tipus determinat per l'any seleccionat en format hh:mm, en cas que s'hagi produït

Mitjançant el següent botó es recupera la vista anterior amb la llista de persones de qui l'usuari connectat es gestor: