Comparteix:

Descripció del servei

*** Pàgina imprescindible per publicar el servei ***

Aquest apartat descriu a l’usuari el model de funcionament del servei i les seves funcionalitats. ATENCIÓ: No s'ha de confondre amb el manual de l'usuari.

Parlar  de:

  • Com s’usa el servei (portal web, mòbil, telèfon...)
  • Els rols que pot prendre l’usuari
  • Les funcionalitats disponibles
  • Característiques del servei

Podeu consultar la descripció del servei de correuUPC i la guia d'estil