Comparteix:

Arquitectura dels Sistemes d'Informació a la UPC

El servei d'Arquitectura dels Sistemes d'Informació facilita als Sistemes d'Informació la tasca de seguir l'Arquitectura que recull el mateix servei.

* Recull d'Arquitectura SI

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

Catàleg de serveis

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària

Ús dels serveis SOA

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària