Vés al contingut (premeu Retorn)

Documentació tècnica

Visualització

DRAC està optimitzat per a funcionar amb les darreres versions de Mozilla Firefox i Internet Explorer i per una resolució de pantalla de 1024x768 (Com ajustar la resolució de pantalla a Windows).

Per poder augmentar o reduir la mida de font dels continguts del navegador, tant si és Internet Explorer com Firefox, es pot fer per mitjà de la combinació de tecles "Ctrl + (+)" o bé "Ctrl + (-)". Per deixar la mida de la font del navegador en la seva grandària original, cal prémer "Ctrl + 0".

Podeu trobar més informació a l'Ajuda de Mozilla Firefox.

Idioma de l'aplicació

Drac mostra els literals de l'aplicació en el mateix idioma configurat al navegador que es fa servir. Per poder-los veure en el mateix idioma, heu de realitzar els següents canvis al navegador.

 • Per Internet Explorer:

Premem sobre la barra de menú, la opció Eines -> Opcions d'Internet. A la finestra que es mostra, la pestanya General (la que s'obre per defecte), a la part inferior trobareu un botó anomenat Idioma. Si cliqueu a sobre, podreu afegir l'idioma que voleu que es mostri al navegador (recordeu de pujar el vostre idioma preferit a dalt de tot).

Podeu trobar més informació a l'Ajuda de Microsoft.

 • Per Mozilla Firefox:

Premeu sobre la barra de menú, la opció Eines -> Opcions. Es mostra una finestra, heu de clicar sobre la pestanya Contingut. A sota surt un apartat Idioma, premeu "Seleccionar" i afegiu l'idioma que voleu que surti el contingut de Internet.

S'ha de tenir en compte que hi ha literals que no són multidioma, és a dir, que encara que es canviï l'idioma del navegador, seguirà sortint el valor que té per defecte.

Podeu trobar més informació a l'Ajuda de Mozilla Firefox.

Política de backup

 • Còpia de seguretat diària.
 • Possibilitat de recuperar els arxius de les darreres 4 setmanes.

Arquitectura del servei

Tecnologia

El marc tecnològic de partida és el següent:

 • Plataforma Java
 • Bastiment d'injecció de dependències Spring Framework
 • Bastiment de mapeig objecte-relacional JPA (implementat mitjançant Hibernate)
 • Servidor d'aplicacions: Servlets (implementació: Apache Tomcat)
 • Base de dades relacional

A aquest marc de partida, s'hi han afegit altres tecnologies per a resoldre diversos
aspectes del sistema:

 • Beanlib: Llibreria per a la creació de DTOs
 • Freemarker: Bastiment de plantilles per al desenvolupament de components de
  presentació reutilitzables
 • Hibernate Validator: Bastiment de validació d'objectes del model del domini

Finalment, durant el desenvolupament i proves s'han fet servir tecnologies addicionals que
no afecten el producte desplegable obtingut:

 • JUnit: Bastiment de proves unitàries
 • DBUnit: Bastiment de gestió de la informació a BD de les proves d'integració
 • Eclipse: Entorn integrat de desenvolupament
 • GIT: Control de versions

 

Projectes

Drac consta de tres projectes:

 • Drac: Aplicació web.
 • Drac Jobs: S'encarrega de executar jobs en background. Càrrega de SPA, CTT...
 • Drac SOA: Ofereix a la comunitat serveis web amb informació de Drac. Curriculums, Memòries...


Infraestructures

EquipsDescripcióCaracterístiques tècniquesProgramari instal·lat
3 Front ends

Contenen l'aplicació web, l'aplicació de jobs i l'aplicació SOA

Servidors virtuals

Ubuntu 14.04

Apache2

Tomcat 7

Back end
Conté la BD's on s'amagatzema tota la informació Servidor virtual

Ubuntu 14.04

Oracle 12

Dependències SPA, Prisma, CTT, FECYT

Model