Vés al contingut (premeu Retorn)

Copiar peticions a eNotifica

Copiar peticions al eNotifica
  • Dins del llistat de notificacions de la pàgina inicial, es sel·lecciona la notificació de la qual es volen copiar les dades. 
  • Un cop s'ha accedit a la notificació, es prem el botó 'Copiar dades notificació'

  • A continuació es mostra la pàgina que permet crear una notificació amb les dades i els fitxers de la petició original ja copiats. Cal tornar a afegir la informació referent als destinataris a qui es vol enviar la petició. Si es desitja, les altres dades de la notificació es poden modificar.
  •  Modificar el ftixer de l'acte administratiu: 

Per defecte, es copia els fitxers que s'havia pujat en la notificació original. Si es clica a sobre del nom del fitxer, es pot descarregar per consultar-lo. 

Si es vol canviar el fitxer de l'acte administrariu, cal clicar sobre el botó amb un signe de menys (assenyalat amb un requadre vermell) i es treu l'arxiu que es vol descartar. 

A continuació, apareix un calaix per pujar el nou document de l'acte administratiu.

  • Modificar els fitxers annexes:

Per defecte, es copien els annexes que s'havien adjuntant a la notificació  original. Si es clica sobre del nom dels fitxers, es poden descarregar. 

Si es vol descartar algun dels fitxers dels annexes originals, s'ha de clicar el botó amb el signe de menys situat a la dreta de cada annex. Seguidament es treu el document.

A més dels fitxers de la notificació original, es poden pujar altres annexes fins arribar a un máxim de 4 documents entre els arxius copiats i els que es volen afegir.

  • Finalment, quan s'ha acabat de moficiar totes les dades, al final de la pàgina es prem el boto 'Dipositar' i s'envia la nova petició.