Comparteix:

Manual d'usuari del eNotifica

L' eNotifica és una aplicació web i s'hi accedeix usant la URL http://enotifica.upc.edu Per usar-lo us heu d'identificar amb les credencials UPC, com en totes les aplicacions corporatives. Aquesta aplicació es l'encarregada de la gestió de les notificacions de les unitats i/o serveis de la UPC. Els usos més significatius de l'aplicació són: