Vés al contingut (premeu Retorn)

Fitxa tècnica

Accessibilitat

Informació sobre l'accessibilitat del portal FUTUR.


Idioma

FUTUR, per defecte, es visualitza en l'idioma configurat com a prederminat al navegador amb el que es consulta. En qualsevol moment l'usuari pot modificar l'idioma amb en que es visualitza a través del selector que es troba a la part superior dreta del portal. Aquesta selecció queda guardada a les cookies del navgeador per a properes visites al portal.


Tecnologia de desenvolupament

 • PHP com a llenguatge de servidor

  • Llibreria GD per a manipulació d’imatges

  • Pear::MDB2 per a l’accés a la base de dades

  • Smarty PHP com a gestor de plantilles

 • PosgreSQL com a gestor de bases de dades

 • HTML 5 i CSS3 com a llenguatges de client

 • JQuery com a suport de desenvolupament en javascript

 • Bootstrap per a responsive design

 • Apache Solr com a motor de cerca

 • SOA, OAI-PMH, RSS i XML com a protocols i llenguatges d’intercanvi de
  dades per a la recol·lecció i compartició de la informació

Mòduls del projecte

El projecte consta de 3 mòduls:

 • Front-end: El portal públic accessible per qualsevol usuari amb un navegador i connexió a Internet.

 • Mòdul d’importació: S’encarrega de recopil·lar les dades de les diferents fonts d’informació i adaptar-les i carregar-les a la base de dades i al motor de cerca del portal.

 • Mòdul de serveis: Ofereix una sèrie de serveis per a l’accés a la informació de FUTUR des d’altres plataformes, per exemple, el directori de la UPC.


Importació de les dades

FUTUR s'actualitza setmanalment. Les dades provenen principalment dels sistemes d'informació corporatius DRAC i UPCommons a més de la base de dades de patents Invenes, del portal CORDIS de projectes europeus i d'Altmetric que recull les cites de les publicacions a les xarxes socials.


Infraestructures

Donat el volum de dades que gestiona el portal, aquest té les diferents parts que el componen allotjades en 3 servidors diferents (servidor web, servidor de bbdd i servidor del motor de cerca) per tal d’afavorir el correcte rendiment del portal. Alguns d’aquests servidors són compartits amb altres productes com Bibliotècnica o UPCommons.