Vés al contingut (premeu Retorn)

Manual d'usuari de la consulta de les línies de la teva unitat

Si ets Administradora o Director de una unitat, tens accés a la consulta de consums de telefonia fixa i mòbil de les línies associades a aquesta unitat.

A l'accedir a l'aplicatiu gCOT veuràs dues opcions de consulta a la capçalera superior esquerra:

Consum Administrador

 • Consulta de Consum
   • Podràs accedir a tot el detall de consum de les línies al teu càrrec, sense els descomptes de l'operador aplicats.
   • Pots modificar el període de consulta sempre i quan no sobrepassi els 12 mesos entre les dues dates de consulta.
   • La informació disponible és des de gener de 2.008.
 • Consum Facturable
   • Podràs accedir al total del consum realitzat amb els descomptes de l'operador aplicats.
   • Pots modificar el període de consulta sempre i quan no sobrepassi els 12 mesos entre les dues dates de consulta.
   • La informació disponible és des de gener de 2.008.

Ves al Manual d'usuari per trobar el detall d'ús d'aquests apartats.

Consulta de consums

Permet la consulta de les dades de facturació telefònica dels diferents operadors de forma agregada per a les agrupacions a les que tinguem accés.

Aquesta consulta es realitza a diferents nivells de profunditat, partint de la consulta dels totals facturats en conceptes de consum i quotes-varis-deduccions, passant pel consum facturat per cada línia dins aquest període, resumint els consums de línies concretes per tipus de trucada, i acabant amb el detall de trucades de línies concretes. Per al cas de quotes, varis i deduccions passem del consum facturat per cada línia dins aquell període al detall de conceptes de quotes, varis i deduccions facturats.

Aquestes consultes són navegables entre elles, el que permet tenir un control total de la consulta.

Són consultes exportables, paginades, ordenables i totalitzades per diferents conceptes. L'icona d'impressió (que apareix quan hi ha més d'una pàgina) ens permetrà obtenir la consulta sense paginar per tal de poder imprimir-la.

A continuació es detalla el contingut de cadascuna de les consultes:

 

 • Consulta de resum de costos per agrupació

  Per a un període determinat permet consultar per a cada agrupació a la que tinguem accés el total facturat en concepte de consum i de quotes+conceptes variables+deduccions. Aquests dos imports són linkables i ens portaran per a una agrupació concreta a les consultes de Resum de costos per línia de consum facturat i quotes+ conceptes variables+deduccions respectivament.

  Aquesta consulta està totalitzada a nivell d'agrupació i totalitza també per totes les agrupacions a les que tinguem accés.

   

 • Consulta de resum de costos per línia (Consum Facturat)
  Per a una certa agrupació i un cert període de facturació permet la consulta de consum de cada línia en cada mes del període.

  La consulta totalitza a nivel de línia per tot el període i a nivell mensual per a totes les línies.

  Els imports són linkables, i ens portaran a la consulta de resum de costos per línia i tipus de trucada que origina l'import total que hem triat.

  Les línies també són linkables i ens permeten accedir a la informació d'una línia concreta.

  És ordenable per línia, per import mensual o per import de tot el període.

   

 • Consulta de resum de costos per línia i tipus de trucada (Consum Facturat)

  Per a una certa línia o per totes les línies de l'agrupació i un cert període, la consulta mostra els totals de consums de la línia per tipus de trucada, indicant en cada cas el tipus de trucada, el número total de trucades dins el període indicat, la duració i l'import.

  L'import serà linkable i ens portarà al detall de trucades de l'agrupació i línia que hem triat en un període concret i per a un tipus de trucada concret.

  És ordenable per línia, per tipus de la trucada i per import.

  Sobre els tipus de trucada definits a l'aplicació trobem:

   

  • Corporatiu: Agrupa les trucades amb origen fixe i destinació mòbil corporatiu o origen mòbil i destinació mòbil corporatiu. Les trucades internes entre línies fixes no tenen cost.
  • Dades: Agrupa les trucades amb origen mòbil a serveis de dades
  • Internacional: Agrupa les trucades amb origen fixe o mòbil amb destí internacional
  • Itinerància: Agrupa les trucades realitzades des de fora del país.
  • Metropolitana: Agrupa les trucades amb origen fixe i destí fixe metropolità
  • Missatges: Agrupa els costos dels missatges textuals amb origen fixe o mòbil i destinació fixe o mòbil.
  • Mòbil: Agrupa les trucades amb origen fixe o mòbil i destinació mòbil.
  • Nacional: Agrupa les trucades amb origen fixe o mòbil i destí fixe nacional
  • Operadora: Agrupa les trucades amb origen fixe a través d'operadora.
  • Provincial: Agrupa les trucades amb origen fixe i destí fixe provincial
  • Resta: Agrupa la resta de trucades

   

 • Consulta de detall de trucades (Consum Facturat)

  Per a una certa agrupació, línia, tipus de trucada i període presenta les dades de detall de trucades realitzades per aquesta línia.

  Presenta el telèfon de destí, la data i hora de la trucada.

  És ordenable per línia, per data de la trucada i per import.

   

 • Consulta de resum de costos per línia (Quotes fixes, deduccions i conceptes variables):

  Per a una certa agrupació i un cert període de facturació permet la consulta de conceptes de quota o variables de cada línia en cada mes del període.

  La consulta totalitza a nivel de línia per tot el període i a nivell mensual per a totes les línies.

  Els imports són linkables, i ens portaran a la consulta de detall de quotes fixes i conceptes variables de la línia que origina l'import total que hem triat.

  Les línies també són linkables i ens permeten accedir a la informació d'una línia concreta.

  És ordenable per línia, per import mensual o per import de tot el període.

   

 • Consulta de detall de conceptes (Quotes fixes, deduccions i conceptes variables)

  Per a una certa agrupació, línia i període presenta les dades de detall de quotes fixes i conceptes variables facturats a aquesta línia.

  Presenta el tipus de concepte (Quota o variable), el detall del concepte, les unitats facturades i l'import del concepte.

  És ordenable per línia, per tipus de concepte i per import.

arxivat sota: , , , ,