Comparteix:

4.5. Descàrregar CSV (no disponible als professors)

Serveix per exportar totes les ofertes o totes les sol licituds en format csv.