Comparteix:

Gestió de convocatòries de les beques d'iniciació a la recerca i d'aprenentatge

Les convocatòries de beques d'iniciació a la recerca i aprenentatge és el servei TIC que dóna suport a la gestió de convocatòries de beques d'iniciació a la recerca i aprenentatge de forma descentralitzada, incorporant a totes les persones implicades en el procés dins un sistema de workflows que permet la creació de la convocatòria, l’autorització, la comunicació, la inscripció de candidats, l'avaluació de sol·licituds i la publicació dels resultats.

El sistema disposa dels següents mòduls:

MòdulDescripció
Gestió de convocatòries

Permet al professor responsable de la beca, en el cas de beques d'iniciació a la recerca o al responsable de la convocatòria en el cas de les d'aprenentatge crear la convocatòria.

El sistema incorpora el workflow d'autorització per part del responsable de la unitat o departament i la comunicació amb el Servei de Personal.

Publicació de convocatòries

Amb aquest mòdul, es gestionen les publicacions de  convocatòries per que els estudiants es puguin inscriure, indicant les dates d’inscripció i publicació.

Resolució de convocatòries

Amb aquest mòdul, el professor responsable o el responsable de la convocatòria pot veure els estudiants inscrits, fer la valoració dels currículums i seleccionar el guanyador de la convocatòria.

El sistema notifica l’inici i fi del període d’inscripció i una vegada seleccionat el guanyador, notifica al Servei de Personal per tal que pugui gestionar la publicació del resultat i de la contractació.

Inscripció de candidats En aquest mòdul, l’estudiant pot consultar l’oferta de beques, veure les dades de la convocatòria, professor responsable, requisits, dates, import de la beca ...,   fer la inscripció i veure el guanyador de cada procés

 

Governança del servei

A qui va dirigit

PDI, PAS i Estudiants de la UPC

Notificacions

No hi ha notificacions

Indicadors

Dades gestió

Updated on Update frequency Desconeguda