Comparteix:

Gestió de convocatòries

Com es crea, duplica, edita i autoritza una convocatòria de beca

Una vegada heu triat el bloc Gestió de convocatòries, es presenta una finestra des d'on es poden fer les següents operacions:

 • Creació, duplicació i edició d’una convocatòria de beca
 • Esborrat d'una convocatòria de beca
 • Autorització/denegació d'una convocatòria de beca

 

L'àrea de cerca consta de dos selectors: un primer selector on apareixen els diferents estats de les convocatòries, i un segon selector amb els diferents sol·licitants de les convocatòries. 

Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó  boto_cerca. En cas de voler inicialitzar els selectors, deixant sense efecte el filtre sobre la llista de convocatòries de beques, cal prémer el botó  boto_inicialitza.

La llista de convocatòries de beques s'utilitza per autoritzar/denegar al workflow d'autoritzacions, visualitzar, editar o esborrar les convocatòries.

A la llista de consulta de convocatòries de beques es mostren els següents camps:

 • Codi: codi numèric de la convocatòria
 • Sol·licitant: nom i cognoms del sol·licitant de la convocatòria
 • Estat: estat en què es troba la convocatòria al workflow d'autoritzacions. Els estats poden ser els següents: pendent responsable convocatòria, pendent responsable unitat, denegat responsable convocatòria, pendent unitat de gestió SP, denegat responsable unitat, publicada, resolta, anul·lada.
 • Responsable beca: nom i cognoms del responsable de la convocatòria
 • Responsable unitat: nom i cognoms del responsable de la unitat de la convocatòria
 • Data creació: data en què s'ha creat la convocatòria de beca en format dd/mm/aaaa
 • Accions:  accions que es poden executar sobre la convocatòria de beca. Segons l'estat de la convocatòria i l'usuari connectat es permeten realitzar unes accions o altres. Les diferents accions que es poden realitzar sobre les convocatòries són les següents:
  • icon_visualitzarAutoritzar. Permet autoritzar la convocatòria de beca dintre del workflow d'autoritzacions. Aquesta acció només es pot executar quan l'usuari connectat és el responsable de la beca i l'estat és pendent responsable convocatòria o qual l'usuari connectat és el responsable de la unitat de la convocatòria i l'estat és pendent responsable unitat
  • Denegar. Permet denegar la convocatòria de beca dintre del workflow d'autoritzacions. Aquesta acció només es pot executar quan l'usuari connectat és el responsable de la beca i l'estat és pendent responsable convocatòria o qual l'usuari connectat és el responsable de la unitat de la convocatòria i l'estat és pendent responsable unitat
  • Editar. Permet editar les dades de la convocatòria
  • Esborrar. Permet esborrar la convocatòria
  • Duplicar. Permet duplicar la convocatòria. Aquesta acció només es pot executar quan l'usuari connectat és el sol·licitant. Es crea una convocatòria utilitzant les dades d'una convocatòria creada prèviament

La llista de convocatòries de beques s'ordena per codi de convocatòria decreixent, i està paginada. Es poden veure més convocatòries navegant pel menú inferior de paginació mostrat a continuació:

paginacio

 

Com s'ha comentat anteriorment, mitjançant la icona icon_visualitzar s'accedeix a una vista amb el detall de la convocatòria de beca:

 

Mitjançant el següent botó es recupera la vista anterior (la llista de convocatòries de beques):

 

Creació

A la finestra on apareix la llista de convocatòries de beques es pot veure el següent botó:

 

 

Un cop pitjat el botó, l'aplicació us presenta una finestra des d'on es crea una convocatòria de beca:

 

 

Un cop omplerts els camps del formulari, es permet crear la nova convocatòria o tornar a la finestra amb la llista de convocatòries de beques mitjançant els següents botons:

 

  

 

En cas de confirmar la creació de la nova convocatòria mitjançant el botó Desar les dades, es calcula el cost de la beca, la convocatòria queda en l'estat adient i s'envia la notificació corresponent pel workflow d'autorització.

Seguidament, s'indicarà si el procés ha finalitzat correctament o si s'ha detectat alguna incidència.

Edició

A la llista de convocatòries de beques, mitjançant la icona d'edició es presenta una finestra amb els mateixos camps que la de creació, on es poden modificar algunes dades de la convocatòria:

 

 

A més de modificar camps propis de la convocatòria, l'administrador Servei Personal pot modificar l'estat de la convocatòria de beca.

Un cop omplerts els camps del formulari, es permeten guardar les modificacions o tornar a la finestra amb la llista de convocatòries de beques mitjançant els següents botons:


  

 

En cas de confirmar les modificacions de la convocatòria mitjançant el botó Desar les dades, es recalcula el cost de la beca.

Seguidament, s'indicarà si el procés ha finalitzat correctament o si s'ha detectat alguna incidència.