Comparteix:

Inscripció a una convocatòria

Com inscriure's a una convocatòria de beca

La finestra inicial de l'aplicació permet veure una llista de convocatòries de beques a les quals es pot fer una inscripció:

 

 

L'àrea de cerca consta de dos selectors: un primer selector on apareixen els diferents responsables de la convocatòria, i un segon selector amb les diferents unitats a què corresponen les convocatòries. 

Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó  boto_cerca. En cas de voler inicialitzar els selectors, deixant sense efecte el filtre sobre la llista de convocatòries de beques, cal prémer el botó  boto_inicialitza.

La llista de convocatòries de beques s'utilitza per veure les dades de les convocatòries i realitzar la inscripció. A la llista només apareixen aquelles convocatòries publicades amb data actual i amb estat Publicada i Resolta.

A la llista de consulta de convocatòries de beques es mostren els següents camps:

  • Campus: campus al què correspon la convocatòria
  • Inici inscripció: data d'inici del període d'inscripció a la convocatòria de beca en format dd/mm/aaaa
  • Fi inscripció: data de fi del període d'inscripció a la convocatòria de beca en format dd/mm/aaaa
  • Unitat: unitat a la què correspon la convocatòria
  • Responsable: nom i cognoms del responsable de la convocatòria
  • Guanyador: si la convocatòria està Resolta apareix un selector Veure amb el/s nom/s i cognoms del/s candidat/s guanyador/s
  • Accions:  accions que es poden executar sobre la convocatòria de beca. Les diferents accions que es poden realitzar sobre les convocatòries són les següents:
      • Veure. Permet visualitzar les dades de la convocatòria, consultar les bases de la convocatòria i tramitar la inscripció

La llista de convocatòries de beques s'ordena per codi de convocatòria decreixent, i està paginada. Es poden veure més convocatòries navegant pel menú inferior de paginació mostrat a continuació:

paginacio

 

Com s'ha comentat anteriorment, mitjançant el botó  s'accedeix a una vista amb el detall de la convocatòria de beca, on es poden consultar les bases de la convocatòria i tramitar la inscripció a la mateixa:

 

Mitjançant el següent botó es poden descarregar les bases de la convocatòria:

Un cop consultades les dades de la convocatòria, es permet tramitar la inscripció a la convocatòria o tornar a la finestra amb la llista de convocatòries de beques mitjançant els següents botons:

 

En cas de pitjar el botó Tramita la teva inscripció, apareix la següent finestra per tal que el candidat empleni les seves dades i s'inscrigui a la convocatòria:

Un cop omplerts els camps del formulari, es permet enviar la inscripció a la convocatòria o tornar a la finestra amb la llista de convocatòries de beques mitjançant els següents botons:

 

  

 

En cas de confirmar l'enviament de la inscripció mitjançant el botó Enviar, es realitza la inscripció a la convocatòria i s'envia la notificació corresponent.

Seguidament, s'indicarà si el procés ha finalitzat correctament o si s'ha detectat alguna incidència.