Comparteix:

Subscripció/desubscripció a notícies de publicació de convocatòries de beques

Com fer una subscripció o desubscripció a les notícies de publicació de convocatòries de beques

Subscripció/desubscripció a notícies de publicacions de noves convocatòries

 

A la finestra principal que conté la llista de les convocatòries de beques hi hà un enllaç al costat del nom d'usuari que permet que l'usuari es pugui subscriure o desusbcriure a/de la llista de notícies relacionades amb la publicació de noves convocatòries. Es pot veure a la següent imatge dins el rectangle vermell:

 

 

Si es fa clic a l'opció, apareix el següent menú:

 

 

Si es fa clic a "Alta subscripció", ens portarà a la pàgina web de les llistes de distribució UPC, mylist.upc.edu, on l'usuari es podrà donar d'alta a la llista. És possible que se li demani entrar amb el seu usuari de la UPC per a fer la subscripció.

Si es fa clic a "Baixa subscripció", es farà la baixa de la subscripció automàticament.

Una vegada subscrit a la llista, cada dia rebrà un correu electrònic amb les noves convocatòries publicades el dia anterior, amb informació bàsica de la convocatòria i un enllaç per a poder inscriure's a la mateixa si ho creu convenient.