Comparteix:

Aspecte general de les convocatòries de beques d'iniciació a la recerca

Descripció general de l'aplicació. Com crear, editar i autoritzar convocatòries de beques d'iniciació a la recerca. Com definir períodes d'inscripció i publicació. Com consultar i valorar candidats

Introducció

Les convocatòries de beques d'iniciació a la recerca és una aplicació web i s'hi accedeix mitjançant la URL https://millot.upc.edu/BEC. Per utilitzar-la us heu d'identificar amb les credencials UPC, com en totes les aplicacions corporatives.

Estructura general de les convocatòries de beques d'iniciació a la recerca

L'estructura de les convocatòries de beques d'iniciació a la recerca gira al voltant de les convocatòries. L'aplicació, una vegada identificats com a administradors Servei Personal, us presenta:

  • Un menú general
  • Tres grans blocs disponibles: gestió de convocatòries, publicació de convocatòries i resolució de convocatòries

La forma i posició precisa del menú i els blocs depèn del tipus de dispositiu amb que hi accediu. Si ho feu des d'una pantalla gran, el menú general el veureu a la part superior dreta i els blocs disponibles a la part inferior. D'altra banda, si ho feu des d'un mòbil veureu els continguts un sota l'altre: en primer lloc veureu el menú general i, desplaçant cap avall, trobareu els blocs disponibles.

El menú general permet anar a la pantalla inicial, veure informació de contacte, veure l'usuari connectat i accedir a l'ajuda de l'aplicació, així com desconnectar-se de l'aplicació.

La següent imatge mostra l'aspecte en una pantalla gran:

 

Gestió de convocatòries. Creació, edició i autorització

Aquest bloc de les convocatòries de beques permet:

  • Crear i editar convocatòries de beques d'iniciació a la recerca
A l'apartat corresponent d'aquest document trobaràs les explicacions referents a aquestes funcionalitats en detall.

Publicació de convocatòries

Amb aquest mòdul, es poden definir els períodes d'inscripció i publicació de les convocatòries de beques.

A l'apartat corresponent d'aquest document trobaràs informació més detallada.

Resolució de convocatòries

Amb aquest mòdul, es poden veure els estudiants inscrits a la convocatòria, fer la valoració dels currículums i seleccionar el guanyador de la convocatòria.

A l'apartat corresponent d'aquest document trobaràs informació més detallada.