Comparteix:

Resolució de convocatòries

Com es consulten i valoren els candidats d'una convocatòria de beca

Una vegada heu triat el bloc Resolució de convocatòries, es presenta una finestra des d'on es poden fer les següents operacions:

 

L'àrea de cerca consta de tres selectors: un primer selector on apareixen només els diferents estats de les convocatòries en què l'usuari connectat és el sol·licitant, el responsable de la convocatòria o el responsable de la unitat, un segon selector amb els diferents sol·licitants de les convocatòries en què l'usuari connectat és el sol·licitant, el responsable de la convocatòria o el responsable de la unitat, i un tercer selector amb els diferents campus de les convocatòries en què l'usuari connectat és el sol·licitant, el responsable de la convocatòria o el responsable de la unitat. 

Per fer efectiva la selecció cal prémer el botó  boto_cerca. En cas de voler inicialitzar els selectors, deixant sense efecte el filtre sobre la llista de convocatòries de beques, cal prémer el botó  boto_inicialitza.

La llista de convocatòries de beques s'utilitza per veure informació de la convocatòria i veure els candidats inscrits a la convocatòria. A la llista només apareixen aquelles en què l'usuari connectat és el sol·licitant, el responsable de la convocatòria o el responsable de la unitat.

A la llista de consulta de convocatòries de beques es mostren els següents camps:

  • Campus: campus al què correspon la convocatòria
  • Unitat: unitat a la què correspon la convocatòria
  • Codi: codi numèric de la convocatòria
  • Inici inscripció: data d'inici del període d'inscripció a la convocatòria de beca en format dd/mm/aaaa
  • Fi inscripció: data de fi del període d'inscripció a la convocatòria de beca en format dd/mm/aaaa
  • Estat: estat en què es troba la convocatòria al workflow d'autoritzacions. Els estats poden ser els següents: pendent professor responsable, pendent responsable unitat, denegat professor responsable, pendent unitat de gestió SP, denegat responsable unitat, publicada, resolta, anul·lada.
  • Guanyador: si la convocatòria ja té un guanyador seleccionat es mostra la icona 
  • Candidats: el botó  només està actiu en cas que la convocatòria de beca tingui candidats inscrits, i permet consultar la llista de candidats inscrits a la convocatòria

La llista de convocatòries de beques s'ordena per codi de convocatòria decreixent, i està paginada. Es poden veure més convocatòries navegant pel menú inferior de paginació mostrat a continuació:

paginacio

Addicionalment, pitjant la icona icon_visualitzar s'accedeix a una vista amb el detall de la convocatòria de beca:

 

 

Mitjançant el següent botó es recupera la vista anterior (la llista de convocatòries de beques):

 


Consulta dels candidats inscrits a la convocatòria

A la finestra on apareix la llista de convocatòries de beques es pot veure el següent botó per les convocatòries que tenen inscripcions:

Un cop pitjat el botó, l'aplicació us presenta una finestra des d'on es veu la llista de candidats inscrits a la convocatòria de beca per ordre de puntuació decreixent:

 

En cas que la convocatòria ja tingui un guanyador seleccionat apareix marcat amb la icona

Per tal de veure el currículum dels candidats, valorar-lo i seleccionar guanyador, si s'escau, es pitja el botó

Mitjançant el següent botó es recupera la vista anterior (la llista de convocatòries de beques):

 


Valoració de currículums i selecció del guanyador de la convocatòria

A la llista de candidats inscrits a la convocatòria de beca, mitjançant el botóes presenta una finestra amb les dades de la inscripció, on es pot valorar el currículum del candidat i seleccionar si és el guanyador de la convocatòria:


Es pot seleccionar si el currículum és o no el guanyador mitjançant el següent element:

Un cop omplerts els camps del formulari, es permeten guardar les modificacions de la inscripció (valoració de currículum i/o selecció guanyador) o tornar a la finestra amb la llista de candidats mitjançant els següents botons:


  

 

En cas de confirmar les modificacions de la inscripció mitjançant el botó Actualitzar les dades, es recalcula la puntuació.

Seguidament, s'indicarà si el procés ha finalitzat correctament o si s'ha detectat alguna incidència.