Comparteix:

Normativa

Normativa gSMS

Destinataris del servei

El servei va adreçat al PDI i al PAS de la UPC com a sistema de suport a la realització de les tasques de docència, recerca i gestió de la Universitat.

Només poden accedir els usuaris prèviament donats d'alta. Consulteu el procediment d'alta a l'apartat Procediments.

El servei pot arribar a tenir cost associat ja que fa servir el servei d'enviament de SMS de la línia corporativa. Consulteu les tarifes del servei de telefonia mòbil..

Keywords
normatives