Comparteix:

nova versió indicadorsTIC

Versió v1.1 (03/10/2016)

- S'incorporen 2 nous camps a nivell de categoria:

  • TipusIndicador (stringoptional) per a indicar si l'indicador és online/diferit
  • Freqüència actualització (stringoptional) per indicar la freqüència dels indicadors diferits: Hora, Dia, Setmana, Mes, Trimestre, Quadrimestre, Semestre, Any