Comparteix:

Publica, coneix i utilitza els indicadors TIC de la UPC

Publica els indicadors del teu Sistema d'Informació simplement fent un PUSH a l'API Indicadors TIC.

Coneix tots els indicadors TIC de la UPC des de la pàgina a serveistic.upc.edu.

Utilitza els indicadors TIC aprenent una sola API Indicadors TIC compartida per tots els SI.

Governança del servei

A qui va dirigit

Per als administradors de serveis TIC.

Indicadors

Indicadors de l'API

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària

Updated on Update frequency Diària