Comparteix:

Descripció del servei

La UPC inicia durant l'any diverses convocatòries per avaluar els mèrits del PDI segons diferents aspectes (docents, gestió, etc.) i amb una normativa que pot canviar cada any.

Les aplicacions de Mèrits permeten realitzar tots aquests processos de forma dirigida i procurant facilitar la introducció de dades al PDI.

Els rols que pot prendre l’usuari

    • PDI que demana participar en la convocatòria de Mèrits
    • Gestor de Centre/Unitat: Per validar i gestionar les peticions del PDI associades
    • Administrador: Personal del GPAQ que gestionar el procés sencer de les convocatòries

Funcionalitats disponibles

En general tots els processos de mèrits segueixen el mateix patró bàsic:
  1. Fase de participació (creació de peticions)
  2. Validació de les peticions
  3. Resolució i publicació de resultats